Criminaliteitscijfers dalen opnieuw in de politiezone VIMA

Tijdens de politieraadszitting van de politiezone Vilvoorde-Machelen (VIMA) werden de criminaliteitscijfers voor 2019 gepresenteerd aan de raadsleden. In 2019 werden 4388 misdrijven geregistreerd voor het grondgebied van de politiezone, dat zijn er 194 minder dan het jaar voorheen (of een daling met 4,2%). In de laatste tien jaar is het aantal geregistreerde misdrijven in de politiezone nog nooit zo laag geweest, dit niettegenstaande de stijging van het aantal inwoners.

In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om misdrijven tegen eigendommen zoals diefstallen, inbraken, vandalisme, vernielingen, … . Deze zijn goed voor een aandeel van 2230 misdrijven (50,8%).   Ongeveer één derde van de misdrijven zijn gericht tegen personen zoals geweld, bedreigingen, drugs en zedenfeiten. In 2019 werden 1191 misdrijven tegen personen geregistreerd (27,1%).  De overige feiten betreffen bijzondere criminaliteitsvormen zoals financieel-economische criminaliteit, inbreuken op handelspraktijken, sociale wetgeving en allerhande vormen van informatica-criminaliteit zoals hacking. In totaal gaat het hier om 967 misdrijven (22,0%)

Inbraken in gebouwen nemen verder af

Voor het tweede jaar op rij werd een daling in het aantal woninginbraken vastgesteld, van 258 feiten in 2018 naar 231 feiten in 2019. In vier op de tien gevallen kunnen de inbrekers geen buit maken en blijft het bij een poging tot inbraak. Wanneer de inbrekers wel buit maken, betreft het voornamelijk juwelen, geld en computers zoals laptops, maar ook tablets en iPads zijn een populaire buit.

Ook de inbraken in handelszaken dalen ten opzichte van 2018, maar deze daling is veel minder uitgesproken : van 103 feiten in 2018 naar 92 feiten in 2019. Hoewel het absolute aantal inbraken in handelszaken veel lager ligt dan het aantal woninginbraken, is het opvallend dat het aantal pogingen hier slechts 25% bedraagt.

Opnieuw meer diefstallen uit voertuigen

In 2019 noteerde de politiezone een stijging van 12% in de diefstallen uit voertuigen, van 291 in 2018 naar 327 in 2019. Een opvallende trend is het stijgend aantal diefstallen van werkmateriaal en gereedschap uit bestelwagens. Daarnaast werden er ook 43 autodiefstallen geregistreerd, 15 minder dan het jaar voordien. De helft van deze gestolen wagens werd inmiddels reeds teruggevonden.

De diefstallen met geweld stijgen licht, zo werden enerzijds 50 diefstallen met geweld zonder wapen geregistreerd, een toename van 4 feiten ten opzichte van 2018. Anderzijds stegen de diefstallen gewapenderhand naar 16 feiten; een toename van 5 feiten.

Opvallendste stijgers : bedrog en informaticacriminaliteit.

Misdrijven zoals bedrog en informaticacriminaliteit worden steeds vaker geregistreerd bij de politie. In 2019 werd voor informaticacriminaliteit een stijging van 28% waargenomen. Vermoedelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg, aangezien cybercrimemisdrijven vaak niet aangegeven worden bij de politie.

Verkeersveiligheid

Het verhogen van de verkeersveiligheid is al meer dan tien jaar een prioriteit voor de politiezone. Door de gerichte inzet op de verschillende deelaspecten zoals snelheid, rijden onder invloed en gordeldracht probeert de politiezone VIMA het aantal verkeersongevallen met gewonden of doden terug te dringen. De politiezone stelt vast dat het aantal ongevallen de laatste drie jaar stabiel blijft. In 2016 werden 154 ongevallen geregistreerd, 146 in 2017, 142 in 2018 en uiteindelijk 145 in 2019. De grote verkeersassen in de politiezone blijven daarbij de meest risicovolle wegen, zoals o.a. de Woluwelaan, de Schaarbeeklei en de Haachtstesteenweg. In 2019 vielen geen dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen op het grondgebied van de politiezone.

Burgemeester Hans Bonte is voorzichtig positief: “Deze positieve trend is een hart onder de riem voor iedereen die zich dagelijks inzet voor de veiligheid van onze inwoners. Ze mogen evenwel de inspanningen niet doen verslappen; het gaat immers soms sneller dan gewenst de verkeerde richting uit. Denken we bijvoorbeeld maar aan het dodelijk verkeersongeval met een jonge fietser dit voorjaar.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?