COVID heeft geen invloed op examenresultaten VUB

De zojuist afgelegde examens aan de VUB zijn net zo goed gegaan als in niet-coronatijden. In vergelijking met de afgelopen drie jaar was het aantal studenten dat deelnam aan de examens hetzelfde: 89,5 procent. Daarvan slaagde 73 procent. Van de eerste generatiestudenten nam 92 procent deel en daarvan slaagde 58.7 procent. 

Vicerector Onderwijs en Studentenbeleid Jan Danckaert: “Dit is een hele geruststelling en vergelijkbaar met de resultaten van de vorige examens, zelfs eerder aan de goede kant. Maar we mogen niet vergeten dat studenten mentaal nog altijd een probleem kunnen hebben door hun isolement.“

Net zoals de generatiestudenten deden de bachelorstudenten het in lijn met voorgaande jaren. Ze hadden een grote deelname van meer dan 90% en een mooi studierendement. Zestig procent 60% van de opgenomen credits werden behaald.

Bij de masterstudenten zagen we wel een lichte daling van de deelname met zo’n vijf procent. De masterstudenten die wel deelnamen deden het dan wel weer net zo goed als vorige jaren. Een verklaring voor de daling is er niet direct. Het kan te maken hebben met het gegeven dat er meer praktische of individuele examens zijn of dat de VUB veel internationaal georiënteerde masteropleidingen heeft, met vele internationale studenten die les op afstand volgen.

Vicerector Jan Danckaert: “Dus waar iedereen zich zorgen maakte over de generatie­studenten, zien we dat die het qua studieresultaten goed doen. Maar dat zegt natuurlijk niets over hun welbevinden, want uit de enquêtes die we hebben uitgevoerd blijkt wel degelijk dat corona daarop effect heeft. Daar zijn we aan de VUB volop mee bezig.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?