Coördinatoren Vlaamse Leadergebieden bezoeken Pajottenland

ROOSDAAL – Het Vlaams Ruraal Netwerk en de Beheersdienst Leader hielden een studiedag in het Pajottenland.

De coördinatoren van de Vlaamse Leadergebieden werden in het provinciaal Proefcentrum in Pamel ontvangen door Jos Huwaert, coördinator van Pajottenland+. Het overleg draaide rond de aanpak van verschillende noden van het platteland, en hoe de Leadergebieden daar elk mee omgaan. Deze overlegdagen zorgen voor kennisuitwisseling tussen de 12 Leadergebieden uit Vlaanderen.

In onze regio werkt Pajottenland+ de komende zeven jaar rond de thema’s streekidentiteit, leefbare dorpen en duurzame energie. Organisaties en openbare besturen kunnen projecten indienen die passen binnen deze drie thema’s. Inwoners met ideeën rond streekopbouw kunnen terecht op het secretariaat van Pajottenland+ via jos.huwaert@pajotteland.be.  

Ingezonden foto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?