CD&V en Volks en Voor Ternat werken aan bestuursakkoord

In Ternat besloten de twee grootste partijen meteen na de gemeenteraadsverkiezingen samen te werken. CD&V en Volks en Voor Ternat waren de grote winnaars van de verkiezingen en beschikken met respectievelijk 9 en 7 zetels samen over een hele ruime meerderheid van 16 op 25 zetels. De programma’s van beide lijsten vertonen heel wat overeenkomsten en vullen elkaar verder perfect aan. CD&V en Volks en Voor Ternat leggen nu samen de fundamenten voor een sterk en daadkrachtig beleid, geruggensteund door burgers.

Lees ook : Michel Vanderhasselt (CD&V en Volks) burgemeester van Ternat

Sinds enkele weken zitten beide bestuurspartijen samen in een sfeer van vertrouwen. Ze bekijken onder meer hoe beide programma’s elkaar nog kunnen versterken en nemen de financiën verder onder de loep. Bij het begin van de nieuwe legislatuur wil het nieuwe bestuur met een sterke beleidstekst naar buiten komen.

Daadkrachtig beleid


De tandem CD&V en Volks / Voor Ternat belooft een bestuur van realisaties te worden. Daarvoor wil het kersverse bestuur inzetten op samenwerken: met ambtenaren, verenigingen, burgers, ondernemingen en met de andere partijen in de gemeenteraad.

Door de sterke coalitie is de burger sowieso goed vertegenwoordigd met zijn verkozenen. Maar er is meer. Het nieuwe bestuur wil de knowhow die bij de bevolking aanwezig is volop inzetten voor het beleid. Bestuurders zullen zich laten omringen door adviesraden en groepen burgers die rond bepaalde thema’s, zoals mobiliteit, willen meedenken.

Vast staat ook dat het bestuur op geregelde tijdstippen naar de verschillende dorpskernen zal trekken voor ‘wijkvergaderingen’. Op de agenda komen punten die het bestuur aangeeft, maar ook de inwoners kunnen voorstellen op de agenda plaatsen.

Langetermijnvisie fundamenteel

Beide partijen hechten ook veel belang aan het uitwerken van een samenhangende langetermijnvisie. Het nieuwe bestuur wil dan ook van bij de start werk maken van een degelijke planning op de lange termijn, onder meer voor mobiliteit en ruimtelijke orde.

Dat hoeft niet te betekenen dat het aanpakken van concrete dossiers op de lange baan wordt geschoven. “Integendeel: de lijnen moeten zo snel mogelijk uitgezet zodat we aan het werk kunnen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?