Buurt Informatie Netwerk (BIN) zorgt hopelijk voor minder inbraken

LENNIK – Vandaag is met de ondertekening van het charter het BIN in Eizeringen officieel van start gegaan. Zowel de initiatiefnemers als de politie waren vragende partij voor een BIN, aangezien Eizeringen de laatste tijd (vijftien inbraakpogingen in mei) heel gevoelig is voor inbraken en diefstallen.

Ongeveer een jaar geleden trokken enkele inwoners van Eizeringen naar de burgemeester met het idee om een Buurt Informatie Netwerk op  te richten. Door de nabijheid van de Ninoofsesteenweg is Eizeringen geliefd terrein voor inbrekers. En omdat politie Pajottenland niet altijd even snel ter plaatse is, was een snelle informatie-uitwisseling noodzakelijk.

Het BIN Eizeringen is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers, onder leiding van drie coördinatoren. Een BIN wordt gevormd met het oog op het verhogen van de veiligheid. Het bevordert de sociale controle en vormt tevens een ideaal platform om preventieve informatie door te geven. Een BIN is geen burgerwacht. Het is ook geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt. De BIN-zone wordt afgebakend met BIN-borden langs de invalswegen van Eizeringen.

Sms- en voiceberichten

De leden van het BIN kunnen tips of verdachte zaken melden via het nummer 101, 112 of via de lokale wijkpost 054 31 35 70. Omgekeerd kan de politie ook berichten sturen naar leden van het BIN met de vraag om uit te kijken naar verdachte personen of voertuigen. Het uitwisselen van deze informatie zal gebeuren via sms- of voiceberichten. Dat is volledig gratis. De politie zal ook geregeld feedback geven of tips nuttig waren of tot arrestaties geleid hebben. De BIN-leden zullen niet overstelpt worden met berichten. In andere BIN-zones worden er gemiddeld drie oproepen per maand verzonden.

Proefproject

Korpschef Marc Hellinckx en burgemeester Irina De Knop zullen de werking van het BIN nauwlettend opvolgen. Het BIN in Eizeringen dient vooral als proefproject in de politiezone. Het is het eerste BIN-netwerk en later dit jaar wordt er ook nog een BIN opgericht in Galmaarden, Bever en Herne. Er werd bewust gekozen voor een kleine zone, zodat agenten de werking van een BIN gewoon raken. Later kan de BIN-zone nog uitgebreid worden.

De kosten voor dit BIN-netwerk zijn niet zo hoog. De gemeente investeerde in de borden die de zone afbakenen. De politie betaalde voor het informatiesysteem. Er wordt gebruik gemaakt van een reeds bestaand systeem, zodat het BIN ook via internet en tablet geraadpleegd kan worden.

Wie zich wil aansluiten bij het BIN of wie nog vragen heeft kan terecht op de website: www.eizeringen.be/bin. Je kan ook contact opnemen met een van de drie coördinatoren: Aimé Bailly, Carl Dewever of Yves Panneels.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?