Burgemeesters willen urgentieprogramma ‘Halle-Vilvoorde in beweging’

REGIO – De burgemeesters van de regio Halle-Vilvoorde vragen om meer te investeren in alle soorten verkeer.

Het fenomeen is gekend. Dagelijks honderden kilometers file. De ring rond Brussel en de grote (autosnel)wegen naar Brussel spannen daarbij de kroon. Het verkeer staat er stil, niet alleen tijdens de spits, maar veelal ook tijdens de daluren.

Enkele cijfers :

•             19 van de 25 meest congestiegevoelige punten liggen in Vlaams-Brabant,

•             519.000 pendelaars per dag

•             23 miljoen luchtpassagiers per jaar

De aanhoudende congestieproblemen veranderen de grote troeven van Halle-Vilvoorde (centrale ligging dicht bij Brussel, luchthaven van Zaventem, werkgelegenheidspolen) in ernstige en bedreigende concurrentienadelen. De gevolgen van de congestie zijn niet alleen voelbaar in Halle-Vilvoorde, maar in heel Vlaanderen: de ring als draaischijf van het autowegennet werkt niet meer en brengt de mobiliteit binnen Vlaanderen en België in het gedrang. Ook het milieu lijdt zwaar onder het stilstaand verkeer.

Er is nood aan een intensief mobiliteitsprogramma voor Halle-Vilvoorde. Dat programma zal hoe dan ook moeten inzetten op een EN–EN beleid, waarbij alle vervoersmodi substantieel versterkt worden, en op een slimme complementariteit van die vervoersmodi : autoverkeer, vrachtverkeer, openbaar vervoer, fiets- en voetgangersverkeer.

Hierover bestaat een brede consensus. Met de campagne VlotVlaanderen  werden in 2014-2015 de bakens al uitgezet. Nu moet de realisatie komen. De Burgemeesters van Halle-Vilvoorde lanceren opnieuw een dringende oproep aan de Vlaamse regering om de urgentie te erkennen.

URGENTIEPROGRAMMA ‘HALLE-VILVOORDE IN BEWEGING’

De burgemeesters vragen met aandrang :

(1)          De uitvoering van een urgentieprogramma ‘Halle-Vilvoorde in beweging’ met volgende prioritaire doelstellingen:

-              De versnelde uitvoering van de plannen voor de optimalisatie van de Noorderring R0, met scheiding van het doorgaand en het lokale verkeer en de onmiddellijke realisatie van een aantal quick wins op deze Noorderring, rekening houdend met de grote aantrekkingskracht van deze regio op grootschalige projecten

-              De omvorming van de A12 en de A8 (doortocht Halle) tot volwaardige autosnelwegen zonder gelijkgrondse kruisingen

-              De verbetering van de doorstroming en de aansluitingen op de Ring 0 van de grote invalswegen: N6, N8 en N9 en de rondweg rond Asse

 

-              De aanleg van een betere ontsluiting voor de luchthaven van Zaventem

-              De versnelde realisatie door De Lijn van de 3 tramlijnen (met parallelle fietssnelwegen) van het BrabantNet :

             De Ringlijn (Jette –Zaventem)

             De Sneltram (Willebroek – Jette)

             De Luchthaventram (Noordstation- Zaventem)

 

-              De prioritaire aanleg van volgende fietssnelwegen:

             Kanaalroute Halle-Brussel

             HST route (Leuven-Brussel)

             Fietssnelweg Mechelen-Brussel

             Fietssnelweg Asse-Brussel (AB-route)

             Fietssnelweg Aalst-Dilbeek-Brussel (spoorlijn 50)

             Fietssnelweg Denderleeuw-Brussel langs spoorlijn 50A

 

(2)          De uitbouw van een doorgedreven multi-modaal vervoersbeleid door

-              uitbouw van multimodale knooppunten (zoals de GEN-en busstations) met fietsparkings en Park & Ride -parkings

-              uitbouw van moderne GEN-stations (Vilvoorde, Machelen Kerklaan, Ruisbroek, enzovoort)

-              samenwerking tussen de publieke vervoersmaatschappijen onderling en overleg met de gemeenten om de kwaliteit van het aanbod te versterken (onder meer: betere afstemming van lijnen op lokale behoeften en knooppunten; vermijden van doublures; gezamenlijke abonnement- en kaartformules)

-              het uitwerken van een vrachtroutenetwerk

-              maximaal gebruik van het vervoer te water via het kanaal

-              slimme verkeersmaatregelen (rekeningrijden, slimme verkeerslichten, spitsstroken enzovoort)

Vlaams-Brabant slecht vierde in de rij

De burgemeesters vragen de herziening van de criteria voor de verdeling van de middelen van Wegen en Verkeer over de Vlaamse provincies. Vlaams-Brabant komt hier steevast uit als vierde provincie op vijf wat betreft toewijzing van de middelen.  En dit terwijl zowel naar verkeers- en bevolkingsintensiteit als naar omvang van de verkeersproblematiek Vlaams-Brabant zeker op de eerste of de tweede plaats thuishoort.

Ze willen ook de oprichting van een bijzonder investeringsfonds voor ‘Halle-Vilvoorde in beweging’ dat bijvoorbeeld mee gespijsd wordt uit de middelen van het rekeningrijden voor vrachtwagens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?