Buren zien verkaveling ‘Kwinkeleer’ niet zitten

ROOSDAAL - Plannen om een woonuitbreidingsgebied in het binnengebied Brusselstraat – Keerstraat – Kwinkeleer aan te snijden zorgen voor veel onrust bij de omwonenden van het betroffen gebeid. Ze hebben de actiegroep ‘Roosdaal Leefbaar’ opgericht.

Een West-Vlaamse bouwpromotor heeft een verkavelingsaanvraag ingediend voor de bouw van 69 woningen, waaronder 5 meergezinswoningen, goed voor 22 wooneenheden, in de nabijheid van het centrum van Pamel. In een later stadium kan ook de open ruimte, in de richting van de Wolvenstraat, aangesneden worden. Daar kunnen er nog eens 6 meergezinswoningen en heel wat eengezinswoningen bij komen.

Ook voorstanders

Voorstanders zijn blij dat ze hun percelen, waaronder een aantal kleine stukken, kunnen verkopen aan de prijs van bouwgronden.

Maar een aantal omwonenden vreest voor afname van de leefbaarheid door de komst van de verkaveling. “Het is in dit project volgens de omwonenden niet duidelijk of de gemeente zelf ook vragende partij is. Wij stellen naast dit project ook de opkomst van de vele verkavelingen in de hele gemeente Roosdaal vast, die als het ware als paddenstoelen uit de grond verrijzen. In het centrum van Pamel-Roosdaal wenst de gemeente ook het RUP Pamel-Centrum door te voeren waarmee er voetbalterreinen, tennisvelden of andere multifunctionele sportvelden en een cafetaria zouden komen daar waar het containerpark zich vandaag bevindt”, zegt Joris DeSmedt.

De ongeruste inwoners stellen vast dat de open kamers alsmaar schaarser worden waardoor het landelijk karakter van de gemeente verder afneemt. De omwonenden stellen in een rustige, landelijke gemeente te willen blijven wonen en niet in verstedelijkt gebied. Ze vinden dat, als het huidige tempo aangehouden wordt, Roosdaal binnen de kortste keren volgebouwd is.

Het project kent dus heel wat tegenkanting en een aantal buren hebben een groep opgericht met gelijkgestemden die samen nagaan welke stappen dienen ondernomen te worden om de gemeente duidelijk te maken wat er leeft bij de inwoners. Ze willen in eerste instantie dat de gemeente uiterst voorzichtig omspringt met woonuitbreidingsgebieden. “Deze dienen te worden gekoesterd en niet holder te bolder te worden aangesneden, en al zeker niet op vraag van een bouwpromotor die vooral economische motieven heeft. Het betreft een actueel thema dat ook op Vlaams regeringsniveau leeft. België is immers reeds het meest bebouwde land in Europa”, zegt Joris De Smedt.

De leden van de actiegroep gaan bezwaarschriften indienen en willen hun buren helpen bij het opstellen van dergelijk document. Ze vrezen, naast het volbouwen van de gemeente, voor wateroverlast en gevaarlijke toestanden aan de in- en uitritten van de verkaveling aan de Brusselstraat en de bocht van de Keerstraat.

Burgemeester woont er ook

Burgemeester Christine Hemerijckx woont ook aan de rand van de verkaveling. “Mensen die problemen hebben met de komst van de verkaveling kunnen bezwaarschriften indienen. Ik ga dat zelf ook doen want ik heb opgemerkt dat er iets niets klopt met de perceelgrens. Toen ik hier kwam wonen wist ik ook dat het gebied sinds 1976 op het gewestplan is ingekleurd als woongebied. Er zijn toen overal in Vlaanderen onlogische inkleuringen gebeurd en daar zitten wij nu mee. Je kan die alleen in het kader van openbaar nu via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan een andere bestemming proberen te geven. Maar dat is heel moeilijk en dan heb je nog het probleem van de waardevermindering van bouwgronden die een andere bestemming krijgen”, zegt de burgemeester.

Dorpskern en voetwegen

De burgemeester begrijpt de grieven van de omwonenden wel. “Anderzijds wonen we hier op 300 meter van de dorpskern en die heeft wonen als functie. Wat leegstaanden woningen of niet gebruikte bouwgronden betreft, blijkt dat niet uit onze gegevens”, zegt Hemerijckx.

De burgemeester zegt verder dat de afgeschafte voetwegen worden opgenomen in de verkaveling als voetpaden. “Die moeten eerst afgeschaft worden om een verkaveling mogelijk te maken. Het gebied blijft even toegankelijk voor voetgangers en fietsers”, aldus de burgemeester.

Roosdaal leefbaar

Geïnteresseerden, nieuwsgieringen, gelijkgestemden kunnen contact opnemen via roosdaal.leefbaar@outlook.com (Joris De Smedt). Er is ook een Facebookpagina: Roosdaal Leefbaar.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?