Buren protesteren tegen komst grootwarenhuis in landelijke residentiele woonomgeving

Buren van de Brusselsestraat hebben zich verenigd in een buurtcomité tegen de bouw van een grote Delhaize langs de Brusselsestraat. Opmerkelijk is een zin in de omgevingsvergunning waarmee het gemeentebestuur de komst van het grootwarenhuis verdedigt. “Er bevinden zich op deze weg heel wat appartementen met winkels er onder”.

Oorspronkelijk was er op het bewuste stuk grond een verkaveling voor het bouwen van vier éégezinswoningen voorzien. Nu heeft het schepencollege een omgevingsvergunning verleend voor een grootwarenhuis van Delhaize dat  de kleinere winkel moet vervangen. Op de winkel van ongeveer 937 vierkante meter met ondergrondse parking voor 40 tot 50 wagens, zouden er 7 appartementen komen.

De buren zien de grootschaligheid van het project niet zitten, verenigden zich en gingen in beroep. “Er is geen rekening gehouden met onze bezwaarschriften en petitie. Heel de open ruimte wordt volgebouwd. De laad- en losplaats is van de linkse kant wel naar achteraan verschoven maar we zien niet in hoe die lange vrachtwagens achteraan zullen kunnen draaien op die smalle weg. De buren aan de linkerzijde kregen er nog parkeerplaatsen bij en zullen de hele tijd de koelgroepen horen draaien. Aan de ingang aan de rechterkant zal het geluid van de winkelkarretjes, voorbijrijdende voertuigen en vrachtwagens niet te harden zijn”, zeggen leden van het buurtcomité.

Rondrijden (circuit Sinte Mettes)

De buren kunnen zich niet vinden in het circulatieplan voor het grootwarenhuis. “De wagens moeten aan de linkse kant het terrein oprijden, dan om heel de winkel rijden en om dan aan de voorkant de ondergrondse parking in te rijden. Het verlaten van het terrein is voorzien via de uitrit van de ondergrondse parking en de rondgang van de winkel. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer moet er een afstand van 70 meter tot een kruispunt gerespecteerd worden en hier bevindt de Kruiskouterstraat zich op 67 meter...... Het AWV bevestigde ons ook dat er niets mag ingeplant worden binnen de 17 meter van de middellijn van de weg en dat willen ze hier wel doen”, stellen de buren

lees verder onder de foto

Landelijk karakter

“We kwamen hier een twintigtal jaren geleden wonen in een woongebied met landelijk karakter. Op het terrein waren er 4 ééngezinswoningen voorzien. Het grootwarenhuis dat men nu wil bouwen is 4 maal groter dan de bestaande winkel, dat is geen buurtwinkel meer.  Vele mensen beseffen niet hoe groot dit project wordt.  De buren gaan permanent uitkijken op hoge muren van om en bij 200 vierkante meter per gevelzijde en krijgen er heel wat geluidsoverlast bij. Dit is niet wat we konden verwachten als we hier kwamen wonen. Moet onze levenskwaliteit noodzakelijkerwijze inboeten omwille van de komst van een onverantwoorde constructie in een landelijke residentiële woonomgeving ? We vrezen dan ook dat de waarde van het vastgoed binnen de residentiële buurt in de ruime omgeving hierdoor gaat dalen.

Omgeving

De buren vrezen dat de nieuwe Delhaize veel verkeer gaat aantrekken. “Maar er komt meer bij kijken. Het project neemt de volledige oppervlakte van de grond in. Er werd eveneens besloten dat de aansluiting op korte termijn via de trambedding de toegankelijkheid zou verhelpen, iets wat onder geen enkel beding aan een aanvraag noch een goedkeuring is onderworpen. Zo ontstaat er ook een rechtstreekse verbinding voor de schoolkinderen naar de winkel. Omdat er geen afsluiting is voorzien kan iedereen het terrein op en verachten we sluikstorten en vandalisme. Het onveiligheidsgevoel voor de buurt zal toenemen.”

Beoordeling door gemeente

De buren hebben het moeilijk met de partijdigheid van het gemeentebestuur want sommige formuleringen in de omgevingsvergunning zijn op zijn minst merkwaardig. Zo nemen ze aanstoot aan deze zin: “Er bevinden zich op deze weg heel wat appartementen met winkels er onder”. “We zijn het gaan nakijken en er bevinden op de hele Brusselsestraat slechts 4 handelszaken voorzien van een woonst voor de uitbater ervan.  Voor de rest staan er eengezinswoningen in een groene omgeving. “ De buren merken ook op dat er geen milieueffectenrapport noch een degelijke mobiliteitstoets is gebeurd. De buren hebben ook vraagtekens bij de stabiliteit van de bodem. “Er mag een ondergrondse parking komen. Toen wij hier wilden bouwen moesten we wegens stabiliteitsproblemen onze woningen op zware betonnen plateaus zetten.”

“Het is onbegrijpelijk dat een gemeentebestuur, dat zich een groen imago aanmeet, dit zo maar toe laat. Er is geen rekening gehouden met onze bezwaren, noch minder enig respect voor de privacy, de levenskwaliteit en de rust van de omwonenden. Het project staat ook haaks op het handelskern verstekend beleid van de gemeente. Maar we hebben sterk de indruk dat het gemeentebestuur hier niet wakker van ligt”, besluiten de buren. 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?