Brussel zet bakfietsen in om de luchtkwaliteit te verbeteren

Met de opstart van het project CAIRGO BIKE zet het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich in voor een betere luchtkwaliteit. Zopas werd dit project geselecteerd door het Europees programma voor Vernieuwende Stedelijke Acties, waardoor het kan genieten van aanzienlijke financiële ondersteuning.

Binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling biedt het Urban Innovative Actions-programma stedelijke gebieden de kans om vernieuwende oplossingen voor stedelijke uitdagingen uit te testen. Het project CAIRGO BIKE, geleid door Brussel Mobiliteit, is één van de elf die geselecteerd werden uit 222 ingediende voorstellen. Het wil de luchtkwaliteit verbeteren door het gebruik van de bakfiets aan te moedigen voor goederen- en personenvervoer, en dit zowel voor professionele als particuliere verplaatsingen.

Minister-President Rudi Vervoort is blij met de selectie: “'Urban Innovative Actions' is een initiatief van de Europese Unie dat kadert in het EFRO 2014-2020 en biedt stedelijke overheden de mogelijkheid om nieuwe of innovatieve oplossingen waarmee zij de uitdagingen voor de stad kunnen aanpakken, uit te proberen. Het Brussels Gewest onderscheidt zich voor de tweede keer. Na Brussel Huisvesting met het innovatieve woonproject CALICO sleept nu Brussel Mobiliteit een selectie in de wacht met het project CAIRGO BIKE. Als Minister bevoegd voor het EFRO ben ik dan ook dubbel tevreden."

In Brussel houden problemen met de luchtkwaliteit hoofdzakelijk verband met het wegverkeer. Heel wat mensen houden vast aan de (bestel)wagen omdat ze hun kinderen, boodschappen, goederen of gereedschap moeten vervoeren en dat is niet altijd mogelijk met een gewone fiets. De bakfiets biedt hierop een antwoord, en vermindert meteen de uitstoot van schadelijke stoffen, geluidsoverlast en het gebruik van de openbare ruimte in de stad.

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid ziet enorme mogelijkheden in het gebruik van de bakfiets. “In tegenstelling met grote steden in Nederland of Denemarken, kent Brussel nog geen bakfietscultuur. Toch is er een een enorm potentieel: recent onderzoek toont aan dat 50% van de leveringen met een bakfiets uitgevoerd kan worden en dat de bakfiets ook geschikt is voor drie kwart van de privéverplaatsingen. Het project CAIRGO BIKE zal het noodzakelijke ecosysteem tot stand brengen om professionals en particulieren te overtuigen de bakfiets te gebruiken."

Het CAIRGO BIKE-project is het resultaat van een opmerkelijke samenwerking tussen verschillende Brusselse partners, zowel uit de privé- als de openbare sector, uit het verenigingsleven en de academische wereld. De coördinatie is in handen van Brussel Mobiliteit, met de steun van Leefmilieu Brussel en de onderzoeksgroep MOBI van de VUB .

Elke partner draagt vanuit eigen expertise bij. Zo zullen Pro Velo en Urbike bakfietsen uitlenen, groepsaankopen organiseren, promotie voeren en potentiële gebruikers een opleiding geven. Cambio zal haar vloot aanvullen en deelbakfietsen ter beschikking stellen en Remorquable zal voorzien in een uitleendienst voor aanhangwagens voor de fiets. Zowel BePark als Parking.brussels zullen parkeerplaatsen voor bakfietsen ontwikkelen en dit zowel op als buiten de openbare weg

Leefmilieu Brussel zal impact op de blootstelling aan luchtvervuiling nagaan en de Vrije Universiteit Brussel zal de bereikte resultaten evalueren.

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie Alain Maron licht toe: “De transportsector is een belangrijke bron van luchtvervuling, geluidsoverlast en broeikasgassen in Brussel. Door de actieve mobiliteit aan te moedigen zal dit belangrijk project niet alleen bijdragen tot een zuiverdere lucht die we allemaal inademen, maar Brussel ook duurzamer en aangenamer maken voor de bewoners."

Omdat de actieve mobiliteit ook tal van positieve voordelen biedt voor de gezondheid en de vervuiling, omvat het CAIRGO BIKE-project ook een luik" luchtkwaliteit". Hiermee worden de vervuilende concentraties  waaraan we blootgesteld worden via de verschillende vervoermiddelen gemeten en in kaart gebracht. Zo wordt het mogelijk om de routes met de minste blootstelling aan uitlaatgassen te identificeren.

Om het gebruik van de bakfiets voor professioneel gebruik aan te moedigen, zal Brussel Economie en Werkgelegenheid een premiesysteem uitwerken.

Staatssecretaris van Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek Barbara Trachte ziet ook de talrijke voordelen van het project op het vlak van economie en tewerkstelling : “Of het nu is door de files op onze wegen te verlichten, opstoppingen te ontlopen of de werkingskosten voor onze bedrijven te verminderen, de bakfiets biedt een reëel potentieel voor de Brusselse privésector. Door het scheppen van lokale, duurzame arbeidsplaatsen te ondersteunen, past het CAIRGO BIKE-project perfect in onze ambitie om onze stad koolstofvrij te maken en tegelijk onze economische actoren te ondersteunen."

De uitvoering van het project loopt over drie jaar en zal 5.860.000 euro kosten. Daarvan wordt 80% gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Urban Innovative Actions-programma.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?