Brussel Mobiliteit trekt 6 miljoen euro uit voor stoeprenovatie

In 2021 trekt Brussel Mobiliteit 6 miljoen euro uit voor de renovatie van de stoepen.

Met het oog op een proactief beheer van de stoepen en kwalitatievere trottoirs, vooral  bepaald voor minder mobiele personen, is Brussel Mobiliteit gestart met een gewestelijk "stoepenplan". Het doel hiervan is dubbel:

  • alle renovaties en verbeteringen van de toegankelijkheid voor minder mobiele personen opnemen in een rollend driejarenprogramma,
  • de voorkeur geven aan de renovatie van volledige stoepgedeeltes in plaats van aan plaatselijke herstellingen.

Elke Van den Brandt, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: "Iedereen is voetganger. Binnen Brussel wordt 38% van de verplaatsingen te voet afgelegd en daarmee stappen het belangrijkste vervoermiddel. Het is goed voor de gezondheid, voor de sfeer in de stad en voor het milieu en daarom staat de voetganger  centraal in de visie van Good Move, ons gewestelijk mobiliteitsplan. Nu voeren we deze principes daadwerkelijk uit in ons infrastructuur- en renovatiebeleid."

In de eerste helft van 2020 heeft Brussel Mobiliteit de toestand van de stoepen in het PLUS-voetgangersnetwerk geanalyseerd. Dit vormde de grondslag van een lijst met trottoirgedeeltes die op korte, middellange en lange termijn  gerenoveerd moeten worden. Op basis daarvan werd een werkprogramma opgesteld voor 2021 en 2022.

Heel wat van deze werkenzijn al uitgevoerd of staan gepland voor 2021. Het gaat onder meer om de Jetselaan, de Lakenselaan, de Ninoofsesteenweg, de Pleinlaan, de Munthoflaan, de Sint-Michielslaan...

Abdel Moussati, die binnen Brussel Mobiliteit de stoepen opvolgt, licht toe dat "we voor deze werken zoveel mogelijk rekening houden met het comfort van de voetgangers en de minder mobiele personen door te kiezen voor betonnen tegels van 20cm op 20 cm. De hellingsgraad en de zebrapaden zijn geoptimaliseerd en de openbaarvervoerhaltes worden aangepast aan de meest recente toegankelijkheidsnormen.

Het onderzoek van de stoepen wordt in de eerste helft van 2021 verder gezet op het COMFORT-voetgangersnetwerk om de renovaties voor de volgende jaren te programmeren.

Er is nog meer goed nieuws voor voetgangers! Tegen eind dit jaar worden in de toepassing Fix My Street nieuwe categorieën voor incidenten voorzien zodat problemen met voetgangerstoegankelijkheid makkelijker gemeld kunnen worden.

Het PLUS-voetgangersnet in Good Move

Het PLUS-voetgangersnet bestaat uit  plaatsen met hoge concentraties voetgangers. Ze werden in overleg met de gemeenten in kaart gebracht en het gaat om handelskernern, belangrijke voorzieningen, de toegangen tot de belangrijkste stations van  het openbaarvervoernet, de prioritaire ontwikkelingszones enz. Deze grote voetgangerszones worden aangevuld met het COMFORT-voetgangers net dat zorgt voor de continuïteit van de routes.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?