Brussel Mobiliteit maakt fietsers en voetgangers zichtbaar in het verkeer

Met de kortere dagen en het sombere weer zijn de actieve weggebruikers minder goed zichtbaar in het verkeer. Zo stijgt tijdens avondspits in het Brussels gewest het aantal ongevallen met gewonden waar een voetganger bij betrokken is in de maanden oktober en november met 28%.

Ook al moeten automobilisten hun snelheid  aanpassen en dubbel voorzichtig zijn, toch wil Brussel Mobiliteit voetgangers en fietsers aanmoedigen zich beter zichtbaar te maken door geschikt materiaal te bezorgen.

"Het aantal fietsers en voetgangers is dit jaar fors gestegen, onder meer dankzij de extra infrastructuur die er kwam na de lockdown. We blijven investeren in veiligere infrastructuur, onder meer met de invoering van Stad 30 in januari en de 50 autoluwe wijken. Met deze actie willen we de voetgangers en fietsers extra bedanken en in 'the spotlight' plaatsen", stelt minister van mobiliteit en verkeersveiligheid Elke Van den Brandt.

Verlichtingskits om de fietsers te bedanken…

In Brussel heeft de fiets de wind in de zeilen: in september 2020 telde Brussel 87% meer fietsers dan in september 2019. Om deze fietsers te danken en hen aan te moedigen om ook tijdens de wintermaanden te blijven fietsen, schenkt Brussel Mobiliteit een verlichtingskit aan fietsers die onvoldoende zichtbaar zijn. Dit gebeurt tijdens de actie 'Be Bright, Use a Light' die, samen met vrijwilligers van Gracq, georganiseerd wordt op donderdag 22 oktober tussen 7 en 9 uur 's ochtends. Dit jaar zijn de belangrijkste distributieplaatsen

  • de Generaal Jacqueslaan,
  • het Madouplein,
  • de Reyerslaan,
  • het Schweitzerplein,
  • en de Smetssquare.

Daarnaast zullen vrijwilligers ook op verschillende grote kruispunten staan.

…en reflecterende tasjes voor de kinderen

In november stelt Brussel Mobiliteit zichtbaarheidsaccessoires ter beschikking van de lagere scholen. De politiezones en preventiediensten zullen 27.000 reflecterende tasjes  uitdelen aan de kinderen.

Omdat niet alleen kinderen minder zichtbaar worden, ondersteunt Brussel Mobiliteit de sensibiliseringsactie van "Tous à Pied, Trage Wegen". Zij voeren op sociale media actie rond zichtbaarheid met Agent Verhaegen (Pablo Andres) en delen folders uit op plekken die aangeduid werden als bijzonder gevoelig.

Verantwoordelijkheid van de automobilisten

Met een aangepaste uitrusting zijn voetgangers en fietsers zichtbaarder (150 in plaats van 20 m) maar natuurlijk moeten ook automobilisten hun gedrag aanpassen. Ze moeten hun snelheid aanpassen, dubbel voorzichtig zijn, zeker in de buurt van een school, zebrapad of fietspad, en vooral niet inhalen of dubbel parkeren aan het zebrapad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?