Brussel Mobiliteit gebruikt een slim gietsysteem voor jonge bomen

Krijgen de bomen langs de weg en in de openbare ruimte wel voldoende water nu het zo weinig regent en het mooie weer aanhoudt? Brussel Mobiliteit stelt u gerust. Nieuw aangeplante bomen profiteren van slimme technologie waarmee het gieten optimaal opgevolgd worden.

Brussel Mobiliteit plant elk jaar enkele honderden bomen langs de gewestwegen. De eerste drie jaar krijgen de jonge bomen regelmatig water. Dit is essentieel om hun groei te verzekeren en ervoor te zorgen dat ze zelfvoorzienend worden op het gebied van water.

Elke gietbeurt vergt gemiddeld 120 liter water per boom. Brussel Mobiliteit werkt strategieën uit om de nodige hoeveelheid water te beperken en tegelijk de efficiëntie van het gieten te verhogen. Dit is mogelijk dankzij controle met tensiometrische sondes, die de vochtigheid van de bodem voortdurend opvolgen. Het volstaat immers niet een boom water te geven om hem gezond te houden. Een boom moet vooral water krijgen wanneer hij het echt nodig heeft. Een boom die te veel water krijgt, stikt en stopt zijn wortelactiviteit.

 

Deze sondes meten de waterbehoefte van de bomen, afhankelijk van hun fysiologie en het klimaat, maar ook hoeveel water in de bodem beschikbaar is. Ze sturen de gegevens door naar een applicatie waarmee de administratie de planten regelmatig kan opvolgen en die verwittigingen uitstuurt op basis waarvan de gietbeurten gepland worden. Brussel Mobiliteit zorgt ook voor verbeterde gietsystemen, zodat de wortelkluit van de bomen optimaal bevochtigd kan worden.

Elke Van Den Brandt : Tijdens periodes van hittegolf of droogte zijn bomen meer dan ooit van onschatbare waarde voor het ecosysteem in ons gewest. Ze werken als natuurlijke airconditioning, slorpen luchtverontreinigende stoffen op, dempen geluid, verminderen het wegsijpelen van regenwater en bestrijden de droogte efficiënter dan eender welke kunstmatig ingreep. Dankzij de geautomatiseerde zorg voor onze bomen, gecombineerd met een voluntaristisch aanplantingsbeleid, kunnen we van Brussel een veel groenere stad maken die ons het allerbeste biedt."

 In 2020 profiteren al ongeveer 560 bomen van deze technologie en momenteel worden bijkomende projecten ontwikkeld. Enkele recent gerealiseerde of op korte termijn geplande voorbeelden zijn de Steenweg op Bergen, Pol Burysquare, Docks-ovonde, Hallepoort, Olympische Dreef, Regentlaan, Henri Simonetlaan...

Dankzij een cartografisch beheersysteem met geo-lokalisatie kan Brussel Mobiliteit ook de kenmerken en de toestand opvolgen van elk van de 32.000 bomen langs de gewestelijke wegen en openbare ruimte. Dit verhoogt de efficiëntie van de opvolging en het onderhoud aanzienlijk.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?