Brandweerzone stemt in met huur nieuwe post in Dilbeek

De raad van de brandweerzone Vlaams Brabant West keurde in haar vergadering van 25 september bij unanimiteit het ontwerp van huurovereenkomst goed voor de nieuwe brandweerpost in Dilbeek.

De zone stemde in met de huur van de nieuw op te richten brandweerpost aan de Ninoofsesteenweg volgens de gemaakte plannen. [Archief : Bouw nieuwe brandweerkazerne in Dilbeek start in 2016]

Het ontwerp van huurovereenkomst zal op de volgende gemeenteraad van Dilbeek ook ter goedkeuring worden voorgelegd. Na goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad, kan het bestek voor aanbesteding gepubliceerd worden. De bouwvergunning is reeds uitgereikt.

Of er een goedkeuring komt op de gemeenteraad, is echter maar de vraag. Open VLD is van mening dat een kazerne op deze locatie weggesmeten geld is, zeker sinds bekend raakte dat er een kazerne komt aan het kruispunt van Eizeringen. Telkens waren de liberalen van oordeel dat de brandweer zelf niet helemaal akkoord meer was met de plannen. [Archief : Oppositie duwt aangepast meerjarenplan door]

Navraag bij de zone zelf leverde tot nu toe nooit een officiele reactie op. Er heerst wel duidelijk ook intern verdeeldheid binnen het korps.

Later meer ...


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?