Brabants trekpaard stapje dichter bij erkenning als erfgoed

REGIO - De provincie Vlaams-Brabant en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis hebben, samen met liefhebbers, de procedure voor erkenning van het Brabants trekpaard opgestart.

Op 6 februari vond het startmoment voor het historisch onderzoek naar het Brabants trekpaard plaats. Meer dan 100 enthousiaste aanwezigen gaven het symbolische startsein van een tweejarig project om het Brabants trekpaard te laten erkennen als erfgoed.

"We trekken al jaren met succes de kar van het Brabants trekpaard", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. "En we gaan nog harder inzetten op dit symbool van onze regio. Daarom willen we willen graag het Brabants trekpaard erkend zien als immaterieel cultureel erfgoed. ‘We gaven het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) de opdracht om, samen met fokkers, eigenaars, menners, kortom  de hele trekpaard-gemeenschap, de geschiedenis en het immaterieel cultureel erfgoed van  het Brabants trekpaard onder de loep te nemen. We hopen dat het onderzoek als resultaat heeft dat het Brabants trekpaard opgenomen zal worden op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed’.

Het project bestaat uit drie onderdelen:

-Een inventarisatie van alle beschikbare informatie over de geschiedenis en het erfgoed van trekpaarden in Vlaams-Brabant. Het gaat om literatuur, foto’s, postkaarten, schilderijen en ander illustratiemateriaal, filmmateriaal, stamboeken, affiches en allerlei objecten zoals bijvoorbeeld medailles en diploma’s van prijskampen, smidsgerief, paardengetuig en zadel

- Het opstellen van een erfgoedzorgplan op basis van het immaterieel erfgoed over paarden en het Brabants trekpaard in het bijzonder. Het gaat over de gebruiken en tradities die er in Vlaams-Brabant nog bestaan en het samenbrengen van de erfgoedorganisaties die begaan zijn met dit thema

- Het opzetten van specifieke acties om dit immaterieel erfgoed bekend te maken, onder meer via een documentaire film over het optuigen en inspannen van trekpaarden

Er zal een 'Raad van het Brabants Trekpaard’ opgericht worden. Dit is een klankbordgroep die het  veilig stellen van de trekpaardencultuur zal opvolgen, begeleiden, coördineren en inspireren.

"Iedereen die zijn/haar steentje wil bijdragen om ons Brabants trekpaard te laten uitgroeien tot erfgoed, kan nog steeds mee in het project stappen en contact opnemen met onze dienst erfgoed", besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

Archief

Lees ook : Provincie wil Brabants trekpaard erkend zien als cultureel erfgoed


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?