Bouwaanvraag voor assistentiewoningen in centrum Hekelgem

Ontwikkelaar Woenst uit Ternat plant in centrum Hekelgem een project met 47 erkende assistentiewoningen. De zorgsite is gelegen naast het woonzorgcentrum Van Lierde en tracht via deze aanvraag het zorgaanbod voor ouderen uit te breiden in de gemeente Affligem. Woenst gaat een samenwerkingsverband aan met het WZC Van Lierde; zij zullen in de geplande assistentiewoningen instaan voor de zorg- & dienstverlening.

Het project

Het project wordt ontwikkeld op een perceel gelegen tussen de Kasteelstraat & Diepestraat. De grond is er namelijk gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (‘blauwe zone’) volgens het gewestplan.

Aan de straatzijdes (Kasteelstraat & Diepestraat) worden vier kubusvormige gebouwen (2 bouwlagen) opgetrokken waar in totaal 34 erkende assistentieflats vervat zitten. Centraal in het projectgebied zijn er 13 erkende grondgebonden assistentiewoningen (1 bouwlaag) aanwezig.

Al de woongelegenheden zijn ingebed in een groene parkomgeving. Zo wordt er o.a. centraal een groene rustplek gecreëerd met vijver, wordt de beekoever bijkomend ingegroend en zijn er fiets- en wandelpaden om het gebied doorwaardbaar te maken voor de toekomstige bewoners en omwonenden.

Nabij de huidige centrumparking wordt een nieuwe publieke parking met 40 plaatsen aangelegd. Hier wordt ook voorzien in elektrische laadpunten en een deelwagen. Het project anticipeert met deze publieke parking op het in opmaak zijnde masterplan van centrum Hekelgem. Maar eveneens op de heraanleg van de Kasteelstraat; hier draagt Woenst €119.000 aan bij. De huidige tuin van het woonzorgcentrum verhuist als gevolg van deze parking richting zijde Diepestraat.

De buurt

Het nieuwbouwproject kent een lang voortraject en onderging verschillende aanpassingen. Aanpassingen die vooral voortvloeiden uit bemerkingen en petities van de buurt. Ook de GeCoRo (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) had verschillende voorstellen ter verbetering van het project. Voorliggend plan komt tegemoet aan zo goed als al de bemerkingen die in het verleden werden geuit en hoopt aldus voor vergunning in aanmerking te komen.

De voornaamste wijzigingen zijn:

- De gebouwen aan de straatzijdes worden opgesplitst om zichtassen te creëren richting het groene binnengebied (i.p.v. 1 lang gebouw). De gebouwen aan de straat komen op deze manier ook minder massief & gesloten over

- het project genereert geen verkeer meer langsheen de Diepestraat. De site wordt ontsloten via een interne lus, gekoppeld aan de
Kasteelstraat.

- De publieke parking wordt ingericht aansluitend bij het centrum van Hekelgem (i.p.v. aan aan de Diepestraat)

- Woenst draagt financieel bij aan de heraanleg van de Kasteelstraat en voorziet hiervoor ook gratis grondafstand

Ouderenvoorziening in Affligem

De gemeente Affligem heeft nood aan (extra) ouderenvoorzieningen. Want, op het WZC Van Lierde na, zijn er geen andere voorzieningen op het grondgebied Affligem. Volgens het gemeenteprofiel van ‘De Standaard’ zijn er slechts 2,5 à 3 plaatsen per honderd 65-plussers. Het
Vlaams gemiddelde ligt op 8/100. Hier is dus ruimte tot verbetering.

Al de woongelegenheden zullen erkend worden door het Agentschap Zorg & Gezondheid. Als gevolg voldoen ze allen aan de gestelde erkenningsvoorwaarden voor assistentiewoningen (o.a. rolstoeltoegankelijkheid, zorgpermanentie, ...). En kunnen toekomstige eigenaars aankopen aan 12% btw en verkrijgen ze vrijstelling van onroerende voorheffing.

Indien het WZC Van Lierde kan overgaan tot de uitbating van de assistentiewoningen, plannen zij eveneens om er een dagverzorgingscentrum te gaan uitbaten. Op die manier ontstaat een volwaardige ouderenzorgsite in het centrum van de gemeente.

Procedure

De bouwaanvraag ligt in openbaar onderzoek van 15/06 tem 15/07. Op de projectwebsite www.saelen.info komt binnenkort alle nuttige info ter beschikking om inzicht te krijgen in de bouwaanvraag. Er dient ten laatste een beslissing genomen te worden door het college van burgemeester & schepenen begin november. Zonder beroep kan de bouw aangevat worden na de zomer van 2021. Geïnteresseerden kunnen zich reeds aanmelden via mail@woenst.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?