Bouw politiehuis Pajottenland – Archeologische opgravingen begonnen

De werken aan het nieuw politiehuis in Kester kunnen binnenkort eindelijk beginnen.  Vandaag wordt,  in een eerste fase, gestart met het archeologisch onderzoek. De werkelijke start van de bouw van het politiehuis is gepland voor binnen enkele weken.

Het bouwterrein en de omgeving zijn beschermd als archeologische site van de Romeinse vicus van Kester. In 2018 werd reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein tussen de Edingsesteenweg en Bruneaustraat. Dit vooronderzoek leverde in de 4 proefsleuven en 3 kijkvensters in totaal 21 sporen op. Deze restanten lijken, volgens het eerste archeologisch verslag te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een erf uit de Romeinse periode met een spieker* en eventueel andere structuur. Dit erf behoort waarschijnlijk tot de zuidelijke rand van de Romeinse vicus van Kester. Door de aanwezigheid van archeologisch interessante sporen moet verder onderzoek uitgevoerd worden door opgravingen.

“In principe duurt dit archeologisch onderzoek twee weken en kunnen we daarna aan de bouw beginnen. Maar als er interessante zaken gevonden worden kan de bouw toch weer vertraging oplopen”, zegt korpschef Philippe Annys.

 * Een spieker is oorspronkelijk een graanschuur (korenschuur), een soort pakhuis of opslagplaats voor geoogste producten.

Zie ook: Bouw kan beginnen:

Foto van een vroegere doorlichting


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?