Al 121 boetes voor sluikstorten in Halle

De stad halle gaat voor een harde aanpak van sluikstorters. Halle kiest voor een integrale aanpak met boetes als sluitstuk. Dat leverde vorig jaar al 121 boetes op.

“We kiezen in Halle een integrale aanpak om sluikstorten te voorkomen. Na jaren van vele preventieve acties is de zachte aanpak definitief gedaan in Halle. We zetten vanaf dit jaar volop in op de pakkans van overtreders. Zo kochten we na de zomer van 2019  twee extra onzichtbare camera’s aan”, zegt Johan Servé, schepen van afvalbeleid. “Samen met de reeds bestaande camera die we al in ons bezit hadden en het extra personeelslid die we aangeworven hebben gaan we deze beelden extra analyseren om zo de pakkans te verhogen.”

Meer pakkans en forse verhoging van doorgerekende opruimkosten

“Zo keurde de gemeenteraad van december een nieuwe belastingreglement op sluikstort goed waarbij de loonkost van de arbeiders verdubbeld wordt bij het opruimen van sluikstorten met een minimumkost van  500€. En ik zeg wel degelijk een minimum. Indien blijkt dat deze factuur voor de opkuis duurder is zal dit ook verhaald worden op de overtreder. We rekenen de reële kosten door. Naast het doorrekenen van de opruimkosten wordt er ook steeds een GAS-PV opgemaakt waardoor de sanctionerend ambtenaar de kans heeft om ook het gedrag van de dader te straffen. Meestal met een boete maar dat kan ook een bemiddelingstraject zijn”, verduidelijkt Servé.

Camera’s zijn efficiënt

Halle zet al enkele maanden twee bijkomende camera’s in. “Deze extra camera’s hebben reeds hun vruchten afgeworpen. Zo noteerden we in 2019  37 vaststellingen via deze camera’s en dat is duidelijk hoger dan de jaren daarvoor. “

“Niet allen via de camera’s beboet men. Ook de GAS ambtenaren en de politie kunnen dit doen. Zo werden er in Halle het afgelopen jaar 6 sluikstorters betrapt door de politie en die kregen elk een proces verbaal. Dus ambtenaren, camera’s en politie samen schreven afgelopen jaar 121 boetes uit. “

Preventie

“Natuurlijk blijven we ook inzetten op de preventie, zo is er eind maart weer de start van onze zwerfvuilactie en zijn we onze structurele zwerfvuilvrijwilligers erg dankbaar. Samen met hun hulp houden de stadsarbeiders Halle proper. Ik ben zeker dat mensen zoals  Luc en Eric (zwerfvuilvrijwilligers)  tevreden zijn met deze aanpak”, aldus Servé.

Foto: archief en niet in Halle genomen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?