Boogschutters in Gooik: een eeuwenoude traditie

GOOIK – De Heemkundige kring van Gooik heeft een boek uitgebracht over de handboogschutters van Gooik, Oetingen en Leerbeek.

Alleen de Leerbeekse Sint-Pietersgilde bestaat nog. De Leerbeekse schutters konden de boekvoorstelling niet bijwonen omdat ze een schieting hielden. Over eventuele Kesterse wipschieters werd er  niets gevonden.

De leden van de Gooikse Heemkundige Kring hebben weer heel wat opzoekingswerk verricht en het resultaat daarvan brachten ze samen in een tentoonstelling. Zo vonden ze een vlag van de Gooikse Sint-Sebastiaangilde uit de jaren 1600. Die gilde bewaarde alle documenten van hij de oprichting. Tot de jaren 1970-1980 kan je nog terug vinden wie prijzen won of boetes kreeg.

Geen opvolging

Miel Moonens was in de jaren 2000 de laatste voorzitter van de Sint-Sebastiaangilde. “We zijn gestopt omdat er geen jeugdige opvolging maar was. We kregen te veel concurrentie van andere sporten. Ook de katrolboog maakte veel kapot. Die werd gebruikt om nog mee te kunnen met de jongere schutters”, vertelt Miel Moonens. Hij hoopt dat er weer een wip komt in Gooik. “De wip staat nu te dicht bij de huizen. Als de gemeente voor een terrein zorgt, wil ik mee helpen om de wip af te breken en weer op te bouwen.”

Twee hoofdvogels

Op de voorstelling van het boek waren er verschillende gewezen schutters aanwezig. Willy Segers was in 1984 één van de laatste Gooikse schutters. “Ik ging om te schieten en niet om te drinken. Ik  sloot mijn winkel om 20 uur en 5 minuten laten was ik aan het oefenen. Van Willy Segers, die ook een goed wielrenner was, is geweten dat hij soms op één schieting twee keer van bij het eerste schot telkens de hoofdvogel neer haalde. Hij werd keizer nadat hij zich eerst zeven keer koning schoot.

Willy Segers herinnert zich dat het moeilijk werd voor de boogschutters toen het café De Vrede een glazen veranda plaatste. “De verzekering wilde de schade niet vergoeden. Ik kreeg op kermis Gooik zelf ook eens een pijl in het hoofd met een gapende wonde als gevolg. We konden dat voorkomen door een hoed te dragen”, aldus Willy Segers.

Kerktoren

Roger Poelaert ging in Oetingen op zoek naar sporen van het schuttersverleden. Hij had zelf geen enkele band met het wereldje van de caféspelen in zijn dorp omdat hij van thuis uit altijd recht naar de school of de kerk werd gestuurd terwijl zijn vrienden van de lagere school mee deden aan de volksspelen in de cafés. “Ik zag in het dorp wel twee wippen staan. Ik dacht dat er gewoon werd geschoten in een hoop pluimen, die 30 meter hoog hingen. Ik wist niets van koningen en keizers of van vogels en hoofdvogels. In een eindwerk van Eric Van Cauteren las ik over café en daar stond er achteraan wel eens een wip. In zijn werk vond ik wel informatie maar geen enkele foto. In het ‘Land van Edingen’ had meester Gaston het over de wip in Oetingen. De vogels werden gewoon in de galmgaten van de kerktoren gestoken. Wellicht zag de pastoor dat niet meer zitten waarna de wip verhuisde”, vertelt Roger Poelaert.

Marieke Blondiau van café Wanneke vertelde Roger Poelaert heel wat over het Oetingse schuttersleven. “Ik herkende op haar foto’s heel wat van mijn leeftijdsgenoten. Zo kon ik ook hun verhalen noteren.”

Toekomst in het Pajottenland?

Nu de geschiedenis van de Gooikse schuttersgilden te boek staan er heel wat attributen bij elkaar gebracht werden, beginnen bij sommigen, zoals bij Miel Moonens de handen te jeuken. Burgemeester Michel Doomst, ooit pijlenraper, vindt het ook spijtig dat een mooie traditie verloren gaat. “Voor deze mooie verzameling moeten we een oplossing vinden. Om de traditie verder te zetten zullen we ook buiten Gooik moeten gaan zoeken”, aldus Doomst.

Tentoonstelling

De tentoonstelling samen met een groot aantal volksspelen loopt nog vandaag 24-04-16 tot 17 uur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?