Binnenkort heeft Lennik ook zijn ‘ leeshelden’

Na een tussenkomst van gemeenteraadslid Geert De Cuyper ( N-VA – Lennik Kwadraat) gaat de gemeente Lennik ook aansluiten van het project ‘ Leeshelden’. In het project ‘ Leeshelden ‘ gaan kinderen van het 2de en 3de leerjaar, die moeite hebben met lezen, spelenderwijs om met Nederlandse teksten. Wekelijks komen ze samen in de bibliotheek om boeken te lezen en creatief te bespreken. Het project is in 2019 opgestart in Sint-Pieters-Leeuw en werd in 2020 door tussenkomst van de provincie Vlaams-Brabant uitgebreid naar 20 andere gemeenten in onze provincie.

“Tijd dus dat ook de gemeente Lennik zich hierbij aansloot”, zegt gemeenteraadslid Geert De Cuyper ( N-VA – Lennik Kwadraat). “Dit zal nu vanaf volgend schooljaar gebeuren. Taal laat ons toe met elkaar te communiceren, uit te leggen aan anderen wat je denkt en voelt. De basis om een taal aan te leren vind je vooreerst thuis en op school. Zeker in de Vlaamse Rand is het van groot belang dat alle kinderen vlot Nederlands kunnen spreken en schrijven. Doch niet iedereen kan even vlot een taal aanleren en is niet even taalvaardig.”

De zorgcoördinatoren van de scholen selecteren de kinderen met leesmoeilijkheden. Deze ‘leeshelden‘ komen wekelijks samen in de bibliotheek en dit gedurende 10 weken. Iedere samenkomst duurt 1,5 uur. Samen met een gevormde vrijwilliger bespreken ze een boek, spelen ze spelletjes, wordt er geacteerd, gefantaseerd of laten ze hun creativiteit de vrije loop tijdens knutselactiviteiten.

Het is de bedoeling dat met dit project de taalachterstand spelenderwijs wordt weggewerkt. In het kader van de oproep ‘Lezen op school ‘ ontvangt onze provincie van het departement Onderwijs en Vorming een subsidie van 237 426,82 Euro. Voor het eerste schooljaar 2020-21 werd alvast een  subsidie van 118 713,82 Euro toegekend. De rest van dit bedrag wordt normalerwijze besteed voor het schooljaar 2021-22.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?