Binnen kortste keren duurzame MUG-wagen op de baan

Woensdagavond ging het inhuldigingsmoment van het nieuwe MUG-voertuig van het algemeen ziekenhuis Sint-Maria door. Het gaat om een ecologische wagen, de eerste van de streek.

Axel Kerkhofs is algemeen directeur van het ziekenhuis. Volgens hem is de nieuwe wagen onmisbaar, ook doordat uit cijfers blijkt dat er acht procent meer patiënten op spoed beland zijn vergeleken met vorig jaar. Dat komt neer op zo'n 30.000 patiënten. ‘In het begin hingen we eigenlijk af van de Halse brandweer, maar geleidelijk aan vervingen we die door de mugwagen’, zegt hij, ‘Maar doorheen de jaren versleten deze wagens ook, dus we zijn dan ook blij dat de stad Halle sinds 2016 onze suikeroom is voor onze MUG-wagens. Als kers op de taart is er nu dan ook onze eerste hybride MUG-wagen. Hiermee komen we ook aan de maatschappelijke en duurzame noden tegemoet. Het heeft ons weliswaar tijd gekost om dit geschikt te maken voor de MUG-ritten, want het moet ook wel kunnen accelereren. Maar het resultaat mag er zijn’, aldus Kerkhofs.

De spoeddienst is niet meteen de baan opgegaan met deze ecologische nieuwkomer. Die heeft eerst gewenningsritten moeten ondergaan, maar vermoed wordt dat die vanaf juli dit jaar voor het eerst in het straatbeeld te zien zal zijn.

De onthulling van de nieuwe MUG-wagen

Betere communicatie huisartsen en spoed

Naast de inhuldiging van de nieuwe MUG-wagen, was er ook tijd om het nieuwe afsprakenplan tussen de spoedgevallendienst en de huisartsenkring te introduceren. ‘Het is belangrijk dat de spoed en de huisartsenkring op elkaar afgestemd zijn wat betreft de niet-planbare zorg’, zegt medisch directeur Elke Haest, ‘Concreet wil dit zeggen dat we efficiënter patiënten zullen doorverwijzen: bijvoorbeeld sneller naar spoed laten gaan in plaats van eerst door een arts te worden bekeken. Dit zal zowel mondeling als schriftelijk gecommuniceerd worden van spoed naar huisarts en vice versa’, aldus Haest.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?