Bijkomende parkeergelegenheid (tijdelijk) in J. Laroystraat

Er werd bijkomende parkeergelegenheid gecreëerd in de Jean Laroystraat, meer bepaald in het gedeelte waar momenteel enkel eenrichtingsverkeer is toegelaten. Het gaat om een tijdelijke maatregel want in 2021 wordt hier een fietssnelweg aangelegd.

De voorbije maanden werd er reeds – ondanks een parkeerverbod - geparkeerd in de Jean Leroystraat langs de appartementsgebouwen. Niet alle bewoners schaften er zich een ondergrondse parking of staanplaats aan, waardoor de voorziene parkeermogelijkheden voor bezoekers er doorgaans permanent bezet zijn.

Omdat er momenteel enkel eenrichtingsverkeer mogelijk is tussen de Porseleinstraat en de Nederhem, is er in de Jean Leroystraat wel voldoende ruimte voor extra parkeergelegenheid. De stad staat dit dan ook toe maar benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat.

De hele zone wordt op termijn heringericht. Zo start de Vlaamse Waterweg volgend jaar met de aanleg van een fietssnelweg langs het kanaal. Daarbij zal een gedeelte van de Jean Laroystraat ingenomen worden. Vanaf dan zal parkeren er ook niet meer toegelaten worden. 

De stad hoopt dat de bewoners tegen dan ook in de eigen parkeerbehoeften kunnen voorzien. In een stad is het immers niet mogelijk en ook niet de bedoeling om voor elke inwoner een parkeerplaats te voorzien op het openbaar domein. Dat is ook de reden dat iedereen die een nieuwbouw realiseert (woning of appartement) ook zelf de nodige parkeerruimte moet voorzien, al dan niet ondergronds. Buurtbewoners die op termijn toch niet in de eigen parkeerbehoeften kunnen voorzien, zullen - na de start van de werken voor de fietssnelweg  - hun wagen kunnen stationeren aan de Nederhem of de Spoorwegstraat. In de Spoorwegstraat staan doorgaans weinig auto’s geparkeerd, hier zijn dus nog heel wat parkeermogelijkheden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?