Bewoners kiezen zelf voor een mobiliteitsoplossing in Lembeek

Het stadsbestuur ontving de voorbije maanden verschillende bezorgdheden en klachten over de mobiliteit in Lembeek. De stad wil de problemen nu aanpakken en wil hier de inwoners bij betrekken. Daarom werden een aantal straten opgenomen binnen een participatietraject. Met de ideeën en bevindingen van de buurtbewoners zullen we aan de slag gaan om enkele aanpassingen uit te voeren om de buurt verkeersveiliger te maken.

Rijden over (te smalle) voetpaden, zwaar busverkeer, parkeertekort en sluipverkeer werden in deze buurt meermaals aangekaart door tal van bewoners. Daarom gaan we nu met hen op zoek naar de beste oplossing. Volgende straten worden bij het project betrokken: Boslaan, Kasteelbrakelsesteenweg, Dr. Spitaelslaan, Trompstraat, Baesberg, Blekerijstraat, Krekelenberg, Maasdal en Twaalfbundel. Daarnaast zullen ook de ouders en leerkrachten van de Vrije Kleuterschool Lembeek bevraagd worden.

Wanneer de stadsdiensten alle informatie verwerkt hebben, organiseren ze in een tweede fase verschillende focusgroepen. Zo worden de gekozen scenario’s met de buurtbewoners verder uitgewerkt en gefinetuned. Op basis van de input uit deze focusgroepen zal de stad een mobiliteitsoplossing uitwerken. "Het is niet de bedoeling om grote infrastructuurwerken uit te voeren in de buurt. Maar met een aantal kleinere ingrepen zoals een aangepaste signalisatie, wegmarkeringen en vergroening, kunnen we het verkeersgedrag al aardig bijsturen en zo de leefbaarheid vergroten", klinkt het.

Woon je zelf niet in deze straten, maar heb je een goed voorstel of interessante opmerking? Laat het weten via mobiliteit@halle.be. In de toekomst zullen de diensten bij nieuwe projecten steeds nagaan op welke manier de burgers betrokken kunnen worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?