Bidprentjes geven gesloten kerkhof van Strijtem gezicht

STRIJTEM - Heemkundige Luc Van Liedekerke heeft met een nieuwe publicatie het gesloten kerkhof van Strijtem tot in detail in beeld gebracht. Hij startte ook met succes een project op om verloederde graven opnieuw een zerk te geven.

In een eerste publicatie had Luc Van Liedekerke vorig jaar al in kaart gebracht wie er begraven lag op het beschermde gesloten kerkhof van Strijtem. Voor deze tweede publicatie 'Van rouw naar herinnering - Funerair Erfgoed in en om de kerk van Strijtem' besloot Luc om het kerkhof ook 'in beeld' te brengen. Hij verzamelde de afgelopen maanden quasi alle, op een tiental na, bidprentjes van de 496 personen die er tussen 1866 en 1995 begraven werden. Het gaat om gewone burgers maar ook gesneuvelden, oud-strijders, pastoors, burgemeesters en kinderen.

Adellijk

In de nieuwe publicatie heeft Luc Van Liedekerke ook heel wat aandacht voor 'De adellijke Heren van het kasteel van Strijtem'. Het hoofdstuk behandelt de 17 obiits die in het koor van de kerk van Strijtem nog steeds zijn opgehangen. "Het gaat om rouwborden voor mensen van adellijke afkomst waarvan sommigen hier en elders belangrijke functies hebben vervuld", aldus Luc. "Het is een unieke collectie."

Zerken

Met deze nieuwe publicatie over het kerkhof vond Luc echter dat zijn werk nog niet af was. Hij besliste in samenwerking met een sponsor om een 25-tal zwaar verloederde graven op het kerkhof helemaal op te kalfateren. Vermits het kerkhof beschermd is gebeurde alles in samenwerking met Erfgoed in Leuven. "Op een 25-tal graven stond ooit een houten kruis, maar dat is door de jaren heen vaak helemaal weggerot", zegt hij. "In samenwerking met Natuursteen Van Snick uit Liedekerke zal op al deze graven een grafsteen worden gelegd met de naam van de overledene, en het geboorte- en sterftejaar. Ik ben bijzonder verheugd dat Van Snick deze hele actie zal bekostigen."

Voorstelling

Het 205 pagina's tellende boek zal op 31 oktober worden voorgesteld in de Sint-Martinuskerk van Strijtem. Onmiddellijk na de eucharistieviering van 18u. Ook de nieuwe grafstenen zullen er te zien zijn.

De voorintekenprijs op het boek (tot 20 oktober) bedraagt 20 euro. Na verschijnen kost het boek 22 euro. Het bedrag met vermelding van naam en adres, kan gestort worden op het rekeningnummer BE06 0630 0933 0122>

Meer informatie bij Luc Van Liedekerke via luc.van.liedekerke@pandora.be of 054 26 00 37


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?