Bewoners Zijpstraat willen een statige eik laten kappen

Bewoners van de Zijpstraat willen dat een oude zomereik gekapt wordt. De gemeente heeft een deskundige aangesteld om de gezondheidstoestand van de boom te onderzoeken.

Burgemeester Michel Doomst bevestigt dat de buren klagen over vallende bladeren in de herfst en dat er probleem zou zijn voor de elektriciteitskabels. “De buren vrezen dat de boom op hun huis zou kunnen kantelen. We hebben ondertussen een boomdeskundige gevonden die eerstdaags gaat onderzoeken hoe het met de gezondheidstoestand van de boom is gesteld”

Alwin Loeckx: “De bladeren van de zomereik vergaan inderdaad traag en ik heb begrip dat dit extra werk vraagt, maar hier zijn minder drastische oplossingen voor zoals bijvoorbeeld dakgoten beschermen met gaas. Laat deze eik alsjeblieft staan en koester hem als ‘wezen’ en erfgoed.”

“Als er gevaar dreigt, moet uiteraard ingegrepen worden. Dit kan vastgesteld en opgevolgd worden door een professionele boomverzorger. Ik probeer om door deze ene boom een heel bos te zien en heb een positief voorstel. Met een aantal gemeenten van het Pajottenland samen een bomenbeleidsplan opmaken over aanplant, beheer en andere keuzes in verband met bomen. Op die manier kunnen we vermijden dat elk boom apart beschouwd wordt, zonder zicht op het geheel.”

 Volgens Alwin Loeckx van Groen Gooik staat deze eik er al minstens 100 jaar. De boom staat er al zeker veel langer dan de huizen in de buurt en zal er, indien het hem gegund wordt, naar alle waarschijnlijkheid ook nog veel langer staan dan die huizen. “

“En waarom staat de boom daar? Via Geopunt.be kan je gemakkelijk gaan kijken op oude kaarten. Ten tijde van Graaf De Ferraris (einde 18de eeuw) kwamen op dit punt een aantal percelen samen en stonden er bomen- of struikenrijen langs de weg: kaart.

 Ook op de kaart van Popp (2de helft 19de eeuw) kan je mooi zien dat deze eik in feite een soort hoekboom is (of afstammeling ervan) om perceelsgrenzen aan te duiden:

Treffend: de plek wordt op de Popp-kaart benoemd als ‘Boomkenskauter’. Op die manier is de eik van de Zijpstraat in feite een stukje erfgoed want een teken in het landschap dat ons verbindt met onze voorouders”, besluit Alwin Loekx.

Ook Kristoff Hemelinckx, die zelf in de straat woont, neemt het op voor de eik. “Ik heb begrip voor deze mensen maar ik vraag hun begrip en verstandig inzicht voor deze boom. Bladeren verliezen is eigen aan bomen, als iedereen elke boom in zijn omgeving hierom weg wilt, dan belanden we in een Gooikse Sahara.

Indien deze boom onveilig en niet stabiel zou zijn dan moet hij inderdaad verdwijnen, dat is een vanzelfsprekendheid. Anders is het gewoon onaanvaardbaar dat die zou verdwijnen, er bestaan volgens mij andere methodes om deze mensen te helpen.

Een waardig alternatief zou zijn dat de boom bijgesnoeid zou worden, en dat deze mensen hulp inroepen bij het OCMW (bestaande hulp) voor het reinigen van hun dakgoten indien dit niet meer zelf zou lukken.

Dit initiatief komt slechts van enkele mensen die vlakbij de boom wonen en is verder niet gedragen in de rest van de straat, laat staan in de rest van Gooik. Zulke boom heeft voor mij een zekere erfgoedwaarde, iedere Gooikenaar kent dat uitzicht.

Daarom heb ik onze burgervader om de inzet van een onafhankelijke expert, boswachter of dergelijke, gevraagd om over de feiten en niet over de emoties te kunnen oordelen. En vooral, beste buren, beste Gooikenaars, deze boom stond er al tientallen jaren voor jullie huis. (zie plannen van eind 1800) Het kan niet de bedoeling zijn dat deze verdwijnt omdat er mensen onder komen wonen zijn. Ik hoop dat het gezond verstand zegeviert en deze oude vechter de kans krijgt nog enkele honderden jaren onze gemeente te mogen opfleuren”, aldus Ook Kristoff Hemelinckx


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?