Beweging.net Gooik kent een boeiende start

Beweging.net Gooik heeft zijn start niet gemist. Op hun startmoment in de cultuurschuur van De Cam werden ruim 40 deelnemers meegenomen in een boeiend programma. Na een welkom werd kort de werking en de bedoeling van deze nieuwe vereniging geschetst. 

Sinds het voorjaar van 2018 werkt het 12-koppig bestuur aan een aantal acties om de Gooikenaars samen te brengen rond thema's die hen boeien en waaraan ze hun medewerking kunnen verlenen. Zo werden voor de gemeenteraadsverkiezingen 8 politiek belangrijke thema's op de agenda gezet: van het gebruik van herbruikbare bekers op fuiven, fietsstraten, sociaal wonen, tot nieuwe vormen van energie. Tijdens een interactief debat werden deze thema's met de aanwezigen besproken.  De voorstellen van de mensen werden goed genoteerd en zal hen in feedback worden bezorgd. Zij vormen het voorwerp van een betrokken beweging.net op het beleid in Gooik.

In een wervelend en gesmaakt programma bracht Low Impact Man Steven Vromman een selectie uit zijn nieuwe show over de wereld in 2047. Hij moedigde de deelnemers op een humoristische wijze aan hoopvol naar de toekomst te kijken. Daarbij wenste hij ook iedereen het engagement toe om een eigen bijdrage te leveren voor het behoud van onze planeet.

Beweging.net Gooik zet vanuit haar bekommernis voor een verkeersveilig Gooik mee zijn schouders onder een pas opgericht Gooiks verkeersplatform. In dit platform wordt aan de burgers, de scholen, de verenigingen, de bedrijven en het beleid gevraagd om samen de mobiliteit en verkeersveiligheid in de gemeente onder de loupe te nemen en gepaste maatregelen uit te werken.

Ook rond het thema van wonen in Gooik is er overleg aan de gang waarin men vanuit Beweging.net Gooik zijn bijdrage wil leveren.

Mensen die deze initiatieven mee willen ondersteunen en aanpakken kunnen contact opnemen met beweging.net Gooik bij voorzitter Marc Jespers : marc.jespers@hotmail.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?