Bevoegdheden Vlaams-Brabantse gedeputeerden zijn verdeeld

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in haar eerste zitting de bevoegdheden definitief verdeeld onder de vier gedeputeerden Bart Nevens, Tom Dehaene, Ann Schevenels en Monique Swinnen. Vanaf 1 januari 2021 neemt Gunther Coppens (niet op foto) de bevoegdheden van Monique Swinnen over.

De nieuwe beleidsploeg van de provincie Vlaams-Brabant spreekt duidelijke ambities uit: "De provincie moet de stille kracht zijn die lokale projecten ondersteunt en dat extra duwtje in de rug geeft. Tegelijkertijd zullen we op sommige domeinen ook daadwerkelijk de actieve rol als streekmotor verder blijven opnemen. Op die manier willen we het groene en Vlaamse karakter van onze provincie bewaren en versterken", zegt eerste gedeputeerde Bart Nevens. "De bevoegdheidsverdeling is dan ook de logica zelve, waarbij de provincie kan terugvallen op heel wat ervaring."

Hierbij de bevoegdheidsverdeling:

Bevoegdheidsverdeling 2019-2020

Bart Nevens (N-VA), eerste gedeputeerde:

•           Onderwijs
•           Omgevingsvergunningen: dossiers in eerste aanleg - arrondissement Leuven
•           Communicatie
•           Vlaams beleid
•           Waterlopen
•           Wonen
•           Vlabinvest
•           Milieu, Duurzaamheid
•           Dierenwelzijn
•           Personeel en tuchtzaken / Organisatie en planning / sociale dienst
•           Gebouwen en patrimonium / Facilitair beheer / Mobiele ploegen
•           Noord-Zuidwerking
•           Tekenkamer

Tom Dehaene (CD&V), tweede gedeputeerde:

•           Erfgoed
•           Mobiliteit
•           PIVO
•           Internationalisering
•           Omgevingsvergunningen: eerste aanleg en dossiers in beroep - arrondissement Halle Vilvoorde
•           Welzijn op het werk IDPB
•           Slimme regio
•           Steunpunt data en analyse
•           Buurt- en voetwegen arrondissement Halle-Vilvoorde en Leuven
•           Juridische dienst
•           Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid
•           Informatiebeheer

Ann Schevenels (Open Vld), derde gedeputeerde:

•           Economie en innovatie
•           Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
•           Ruimtelijke planning
•           Vera, Informatica + informatieveiligheid
•           Uitleendienst
•           Provinciedomeinen en recreatie
•           Omgevingsvergunningen: organisatorische aspecten en dossiers in beroep arrondissement Leuven

Monique Swinnen (CD&V), vierde gedeputeerde

•           Toerisme
•           Streekproducten
•           Landbouw
•           Proefcentra – Pamel en Herent
•           Platteland/Europa
•           Financiën
•           Griffie en Protocol

Bevoegdheidsverdeling 2021-2024
 
Bart Nevens (N-VA):

•           Communicatie
•           Wonen
•           Vlabinvest
•           Milieu, Duurzaamheid
•           Omgevingsvergunningen : dossiers in eerste aanleg - arrondissement Leuven
•           Personeel en tuchtzaken / Organisatie en planning / sociale dienst
•           Gebouwen en patrimonium / Facilitair beheer / Mobiele ploegen
•           Noord-Zuidwerking
•           Tekenkamer

Tom Dehaene (CD&V):

•           Landbouw en Streekproducten
•           Proefcentra Pamel en Herent
•           Erfgoed
•           Buurt- en voetwegen (arrondissement Halle-Vilvoorde en Leuven)
•           Mobiliteit
•           PIVO
•           Internationalisering/Europa
•           Omgevingsvergunningen: dossiers in beroep arrondissement Halle Vilvoorde
•           Welzijn op het werk IDPB – provinciaal comité ter bevordering van de arbeid
•           Slimme regio
•           Steunpunt data en analyse
•           Juridische dienst
•           Informatiebeleid

Ann Schevenels (Open Vld):

•           Economie en innovatie
•           Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
•           Ruimtelijke planning
•           Vera, Informatica + informatieveiligheid
•           Uitleendienst
•           Provinciedomeinen en recreatie
•           Omgevingsvergunningen: organisatorische aspecten en dossiers in beroep arrondissement Leuven

Gunther Coppens (N-VA):

•           Toerisme
•           Platteland
•           Financiën
•           Griffie en protocol
•           Onderwijs
•           Omgevingsvergunningen Halle Vilvoorde: dossiers in eerste aanleg
•           Dierenwelzijn
•           Waterlopen
•           Vlaams beleid


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?