820.000 euro voor meer groen in de Vlaamse rand

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag projectsubsidies toegekend aan de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Herne in het kader van het beleid open ruimte in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Het gaat om drie projecten die gericht zijn op de realisatie van meer en beter toegankelijk groen in de Vlaamse rand.

- Sint-Genesius-Rode: "Begraafplaats Sint-Genesius-Rode, een groene oase voor de mens en vroedmeesterpad"

De begraafplaats is het tipje van de groene vinger Kwadebeekvallei. Dit inrichtingsproject beoogt een natuurlijker beheer van de bestaande begraafplaats (3,9 hectare) en de vervaging van de grenzen tussen de begraafplaats en haar omgeving via de realisatie van zachte overgangen. Deze ingrepen zorgen voor de verbetering van het leefgebied van de zeldzame vroedmeesterpad die in de Kwadebeekvallei voorkomt. Via een bijkomende toegang wordt de begraafplaats een groene verbindingsweg naar de Kwadebeekvallei voor de inwoners van de zuidelijke helft van Rode. De gemeente Sint-Genesius-Rode ontvangt hiervoor een toelage van 267.668 euro.

- Sint-Pieters-Leeuw: "Groene verbindingen Wildersport en Ruysbroeckveld"

Het projectvoorstel bestaat uit de aankoop van 4,9 hectare gronden van de groenzone Ruysbroeckveld en de inrichting van 5,4 hectare binnengebieden, zodat een recreatief groen-netwerk ontstaat in een dicht bebouwde en sterk verstedelijkte omgeving (woonkernen van Zuun, Ruisbroek en Negenmanneke). De groene ruimten Wildersport en Ruysbroeckveld krijgen op die manier hun geplande bestemming als parkzone.  De subsidie van de Vlaamse regering aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw beloopt 299.493 euro.

- Herne: "Herne centraal"

Het projectvoorstel voorziet in de aankoop van gronden voor 1,8 hectare bosuitbreiding, ten oosten van het centrum van Herne, en de inrichting van 4,5 hectare overstroombare speelnatuur, ten westen van het centrum van Herne, in het vallei-landschap van de Mark. Het overstromingsgebied wordt publiek toegankelijk. Het toekomstig speelbos zal ook als groene stapsteen fungeren voor soorten en als link tussen de Markvallei en Ten Broekbeek. De gemeente Herne krijgt daarvoor een subsidie van 251.825 euro.

Joke Schauvliege: "De gemeenten zullen binnen het jaar na het ontvangen van de subsidie beginnen met de aankoop van de gronden en/of het inrichten van het projectgebied, zodat er op korte termijn nieuw openbaar toegankelijk groen ontstaat in de Vlaamse rand rond Brussel. De looptijd van de projecten bedraagt maximum 36 maanden."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?