Proefopstelling tegen 'fileratten' komt er definitief

Eind december plaatst het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een definitieve verkeerslichteninstallatie aan de Pontbeeklaan, meer bepaald aan de verbinding waar het verkeer de Brusselse binnenring (R0 richting luchthaven/Luik/Namen) verlaat via afrit Zellik (nr.10). De verkeerslichten moeten 'oneigenlijk gebruik' van afrit 10 tegenwerken.

Afrit 10 van de binnenring te Zellik wordt reeds jaren door vele bestuurders oneigenlijk gebruikt. Men verlaat via deze afrit de binnenring om vervolgens via de rotonde onmiddellijk opnieuw de binnenring richting Jette op te rijden. Dit alles om bij druk verkeer enkele honderden meters te winnen (of althans deze perceptie te hebben gezien men blijft 'rijden'). Deze beweging veroorzaakt op de gewestweg N9 (Pontbeek) groot fileleed en zorgt zelfs voor overlast in het centrum van Zellik. Met het plaatsen van verkeerslichten ontmoedigt AWV dit oneigenlijk gebruik. De verkeersstroom naar de rotonde krijgt nu immers afwisselend een oranje knipperlicht en een rood licht.

Minder file, meer leefbaarheid

De maatregel moet het fileprobleem op de Pontbeeklaan verlichten en de leefbaarheid van Zellik, dat sowieso al kreunt onder de verkeersdrukte, verbeteren.

Succesvol proefproject in 2016

Het definitief plaatsen van de verkeerslichteninstallatie is een positief gevolg van een proefopstelling in 2016. Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceerde toen samen met het gemeentebestuur Asse en Politiezone AMOW een proefproject om na te gaan wat de invloed van een verkeerslicht ter hoogte van de splitsing Asse/Zellik (rotonde) op het oneigenlijk gebruik van afrit 10 zou zijn. Uit de resultaten bleek dat er heel wat minder verkeer gebruik maakte van de af- en oprit om file te omzeilen en dat de doorstroming op de Pontbeeklaan vlotter verliep. [Archief : Verkeerslicht moet 'fileratten' ontmoedigen in Zellik]

Hinder voor verkeer beperkt door avond- en nachtwerk

Het voorbereidende werk, het inslijpen van de detectielus, start woensdagavond 12 december om 21u en duurt tot 6u 's morgens. AWV voorziet, onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden, een beperkte innametijd van de weg. De hinder blijft door het avond- en nachtwerk dan ook beperkt. Verkeer ter hoogte van de werfzone zal over één in plaats van drie rijstroken kunnen doorrijden. Afrit 10 van de binnenring te Zellik blijft tijdens de werken steeds open voor verkeer.

Werken ter voorbereiding van installatie verkeerslichten rotonde Pontbeeklaan (N9)

Met het inslijpen van de detectielus bereidt het Agentschap de installatie en de indienstname van de verkeerslichten op de rotonde Pontbeeklaan (N9) voor. Volgens de huidige planning wordt de verkeerslichteninstallatie eind december in dienst genomen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?