Beroep tegen bouwproject in Gooikeveld

Groen Gooik gaat in beroep bij provincie Vlaams-Brabant tegen de bouwvergunning die gemeente Gooik afleverde voor de sloop van een open woning met tuin in Gooikeveld, om plaats te maken voor 5 nieuwbouw rijhuizen.

“We willen we niet op alle slakken zout leggen. Het is in eerste instantie aan de gemeente om zelf verantwoordelijkheid te nemen wat betreft bouwvergunningen die passen binnen de regels en het leefbaar houden van onze dorpskernen. In dit dossier vinden we vanuit Groen dat de gemeente haar eigen regels (stedenbouwkundige richtlijnen en zoneringskaart) niet volgt én vinden we het doodjammer dat een van de laatste restjes groen in de omgeving volgebouwd zou worden. We steunen op deze manier ook het beroep dat ingediend werd door een aantal directe buren van het bouwproject”, legt Alwin Loeckx voor Groen Gooik uit.

“Waarom kan de mooie bestaande woning niet geherwaardeerd worden en de tuin als rustpunt in de  straat behouden blijven in plaats van alles dicht te bouwen. Onze dorpen worden aan sneltempo helemaal volgebouwd zonder veel groen. Het lijkt alsof heel Gooik aan bouwwoede overgeleverd wordt.”

Daarom pleit Groen Gooik al langer voor een bouwpauze van 2 jaar voor grote projecten en verkavelingen. Zo komt er tijd om eerst een heldere bouwvisie op te stellen met inwoners en dit juridisch vast te leggen (ruimtelijke uitvoeringsplan) in plaats van de zoneringskaart en stedenbouwkundige richtlijnen die enkel op een collegebesluit gebaseerd zijn.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?