Begraafplaats Sint-Pieters-Kapelle wordt ontruimd en herschikt

Op de gemeentelijke begraafplaats van Sint-Pieters-Kapelle bevinden zich nog veel oude graven waarvoor geen concessie werd aangevraagd en waarvan de grafrust ruimschoots overschreden is. Daarnaast zijn er ook graven en grafzerken die verwaarloosd of onherkenbaar zijn. Een gebrek aan ruimte en het feit dat de begraafbare zone niet meer kan uitgebreid worden, zorgen ervoor dat een deel van de begraafplaats moet ontruimd worden.

Officiële bekendmaking

Op 14 oktober 2019 werd de ontruiming bekendgemaakt, volgens de wettelijke bepalingen, door aanplakking aan de ingang van het kerkhof en naast de te ontruimen of te herbegraven graven.  De aanplakking zal gedurende één jaar blijven hangen. De nabestaanden en belanghebbenden hebben dus één jaar de tijd om te beslissen of ze alsnog een concessie aangaan.  Alsook geeft het de mogelijkheid om persoonlijke voorwerpen zoals foto’s, bloemstukken, … van de grafzerk te verwijderen.

Waarom gebeurt de aankondiging nu?

Grafzerken en gedenktekens verwijderen is absoluut geen aangename beslissing maar soms is het noodzakelijk.  Hierbij moet een wettelijke procedure gevolgd worden, onder meer wat betreft de aankondiging van de ontruiming.

Uit respect en begrip voor de nabestaanden werd ervoor geopteerd om de bekendmakingsperiode nu te starten omdat dit een periode is waarin veel familieleden, verwanten en nabestaanden de begraafplaats bezoeken.

Worden de erfgenamen gecontacteerd?

Het is een praktisch moeilijke tot bijna onmogelijke opdracht om alle betrokken families op te sporen en de juiste contactgegevens te vinden. De komende weken wordt de zoektocht verdergezet en zullen de families, waarvan de contactgegevens gevonden werden, aangeschreven worden.  In toepassing van de wetgeving is de gemeente overigens niet verplicht nabestaanden persoonlijk aan te schrijven.

Wat met graven zonder concessie?

De ontruiming houdt in dat de graven zonder concessie waarvan de wettelijke grafrust van 10 jaar al lang is overschreden, worden verwijderd. Wel wordt aan de nabestaanden van overledenen alsnog de mogelijkheid geboden een concessie aan te gaan.

Het toekennen van een concessie gaat dan wel gepaard met een herbegraving naar een vak voorzien voor graven met concessie. Alle kosten van de concessies en de overplaatsing vallen ten laste van de nabestaanden.

Wie een concessie wil aangaan of vragen heeft, kan terecht bij

-              ingrid.matthijs@herne.be - 02 397 11 59

-              lies.debodt@herne.be - 02 397 11 55

 Wat met graven waarvan de grafrust nog niet verlopen is?

De graven waarvan de grafrust nog niet verlopen is, zullen op kosten en door toedoen van het gemeentebestuur herbegraven worden in een vak dat hiervoor bestemd is.

Wat met de grafzerk en eventuele grafornamenten?

Grafzerken waarvan men eigenaar wenst te blijven, dienen verwijderd te worden voor 28/10/2020 zo niet worden ze eigendom van de gemeente. Grafornamenten mogen eigenhandig door de erfgenaam verwijderd worden.

Voor het ontruimen van de grafzerk dient er steeds tijdens de kantooruren een afspraak gemaakt te worden bij de technische dienst van de gemeente, Raf Tiels: 02 290 08 32. 

Het gemeentebestuur beseft ten volle dat dit emotioneel en moeilijk is voor de nabestaanden, maar zal alles in het werk stellen om de ontgravingen en de herbegravingen op een respectvolle manier te laten verlopen. 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?