BaljuwBabbels in de Baljuwtuin

Ook al gooide Corona in 2020 flink wat roet in het eten en moest het participatietraject enkele keren bijgestuurd worden, maakte het project van de Baljuwtuin een mooie start. Omdat het ontwikkelen van een stevig en duurzaam draagvlak een belangrijke basisvoorwaarde voor ons project is werd daar in de eerste fase extra veel aandacht aan besteed.

Schepen Ludo Persoons: “161 mensen vulden reeds de online-vragenlijst in, waarvan maar liefst 94 personen aangeven dat zij op de hoogte willen blijven van dit project. Wanneer daar bovenop nog eens 20 mensen aangeven dat zij actief willen meewerken dan kunnen we dankbaar én tegelijk een tikkeltje ambitieus vooruitkijken en staan we te popelen om deze mensen actief te betrekken bij de toekomst van dit project.”

“In de ideeënbus vonden we zo’n 30-tal invulformulieren terug en ontvingen we 37 losse briefjes van schoolkinderen. Een hele uitdaging voor het ontwerpteam!”

Op donderdag 27 mei werd een eerste BaljuwBabbel gehouden voor de bovenlokale partners. Op zaterdag 29 mei van 10 tot 12 uur is het de beurt aan de lokale partners (verenigingen en adviesraden).

“Met deze BaljuwBabbels willen we exploreren welke samenwerkingsverbanden in de toekomst mogelijk zijn. Lokale verenigingen en structurele partners kunnen tijdens een terreinverkenning en een informeel brainstormmoment ideeën en voorstellen uitwisselen en die eventueel samen ontwikkelen in de toekomst.”

Lees verder onder deze foto:

Een overzicht van de af te leggen weg:

 DE KRACHT VAN MENSEN april – juni 2021

Het definitieve parkontwerp en het natuurbeheerplan zal vorm krijgen aan de hand van een participatief proces waarbij zowel gezocht wordt naar professionele expertise uit de verschillende sectoren (erfgoed, cultuur, natuur, toerisme, jeugd) als de input van verschillende actieve verenigingen, lokale doelgroepen en burgers. Iedere inwoner van Galmaarden krijgt de kans om dit park mee te bedenken én te maken!

 VAN IDEE NAAR ONTWERP juli - oktober 2021

Met de verschillende ideeën, initiatieven en adviezen van toekomstige bezoekers, gebruikers en experten gaat een creatief ontwerpteam aan de slag die de verschillende puzzelstukken in elkaar zal passen met een krachtig ontwerp als resultaat.

ALS PLANNEN EN ACTIVITEITEN EEN PARK WORDEN november 2021 - december 2022 en later...

Naast de realisatie van het ontwerpplan staan initiatieven van individuele bewoners, scholen en verenigingen centraal in de ontwikkeling van de nieuwe Baljuwtuin. Enkele voorbeelden: volkstuintjes, bijenkasten, natuureducatief hoekje, kunst en muziek in de tuin, …

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?