Aankoop van elf hectare Kravaalbos

De gemeente Asse kocht samen met de Vlaamse overheid zo’n 11 hectare. Dankzij deze aankoop zal ruim 40 hectare van het Kravaalbos publiek toegankelijk worden. Dat is bijna de helft van de totale oppervlakte van dit unieke oude loofbos dat zich op het grondgebied van Asse, Aalst en Opwijk situeert.

Met deze aankoop kunnen we samen met de partners de natuurbescherming en de natuurbeleving in het Kravaalbos versterken. Dat vraagt een goede terreinkennis bij de inrichting en ook de nodige discipline van de bezoekers. De voorjaarsflora die de charme van dit bos uitmaakt, is immers heel kwetsbaar. Na een aantal veiligheidswerken en de opmaak van het inrichtingsplan zal het nieuwe deel van het Kravaalbos een belangrijke schakel vormen in de bestaande wandelnetwerken.

Benieuwd om het nieuwe deel van het Kravaalbos te bezoeken?

"We vragen wat geduld aan recreanten en mikken op een eerste gedeeltelijke openstelling van dit nieuwe deel in de lente van 2022", klinkt het. "Naast wandelen zullen we ook de mogelijkheid voor andere zachte recreatievormen onderzoeken, zoals fietsen, rekening houdend met de draagkracht van het bos en zijn omgeving."

Wil je nu al op ontdekking?

Via de drie bewegwijzerde wandellussen (geel = 3,2 km, blauw = 3,8 km en rood = 4,2 km) kan je het bos en het naburige landschap verkennen. Op www.natuurenbos.be/kravaalbos vind je een handige wandelkaart. Daarnaast zijn nog tal van andere wegen toegankelijk voor wandelaars. Honden kunnen aangelijnd mee op stap. Fietsers en ruiters kunnen langs de rand van het bos passeren. Omdat de natuur erg kwetsbaar is, is het belangrijk om op de paden te blijven. Bij regenweer zijn de paden erg drassig en moeilijk begaanbaar.

Fauna en flora in het Kravaalbos

Het Kravaalbos is 80 hectare groot en gekend om zijn boeiende en afwisselende natuur in een glooiend landschap. In het voorjaar kleuren bosanemonen en wilde hyacinten het bos wit en paars. Meiklokje, dalkruid en slanke sleutelbloem komen ook voor. In de nattere gedeelten groeien speenkruid en dotterbloem.Vogels als middelste bonte specht, zwarte specht en wespendief behoren tot de Europese topnatuur. Ook boomklever, buizerd en bosuil voelen zich hier thuis. ’s Ochtends of bij valavond is een ontmoeting met een ree geen uitzondering. Met een beetje geluk spot je een rode eekhoorn. De zeldzame en beschermde vuursalamander zal je niet snel te zien krijgen, want die is hier ’s nachts actief.

Participatiemoment op 8 juli via wandeling in Kravaalbos

De komende maanden wordt de inrichting van dat nieuwe deel voorbereid. Dat gebeurt met specialisten inzake landschap, erfgoed, ecologie en recreatie. Hiervoor werkt de gemeente o.a. samen met de partners van het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’.

"We vragen ook aan buurtbewoners, lokale verenigingen en bosbezoekers/natuurliefhebbers naar hun ideeën voor de inrichting van dit nieuw aangekochte deel. Kom naar de wandeling op 8 juli. We spreken af aan de poort van Heuvelstraat 53 om 18.30 uur", luidt het.

Inschrijven is verplicht en kan via mail aan kravaalbos@asse.be tot en met 6 juli.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?