Archief Sint-Pieters-Kapelle verhuist naar Erfgoeddepot Herne

Enkele vrijwilligers hebben kamers van het Dominicanessenklooster van Herne verbouwd tot een erfgoeddepot. Op 30 september om 16u is iedereen welkom om het erfgoeddepot te komen bekijken.

Volgende week worden er nog rekken geplaatst en dan is het erfgoeddepot klaar om een schatkist van de geschiedenis van de gemeente te worden.

Eén van de eerste ‘herinneringen uit de oude doos’ die naar het erfgoeddepot verhuizen zijn het archief van Sint-Pieters-Kapelle dat nu ergens op een zolder staat. “We gaan dat eerst inventariseren”, zegt Frans Nevens, voorzitter van vzw HERinNEring.

 

Vrijwilligers gezocht

 

De verbouwing van de slaapkamers tot een erfgoeddepot is grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Maar ook voor de verdere werking van het erfgoeddepot zijn helpende handen nodig.

“Beginnende met het archief van Sint-Pieters-Kapelle, zal er heel wat materiaal moeten geïnventariseerd en gescand worden. Ook om het depot op regelmatige momenten op te houden zoeken we medewerkers.”

Tijdens de openingsuren kunnen inwoners van Herne interessant erfgoedmateriaal aanbrengen. “We moeten nog uitmaken wat we gaan aanvaarden. Het moet iets te maken hebben met de lokale geschiedenis. Maar het is zo spijtig dat de inhoud van zolders zo maar naar het containerpark verhuist. We konden al een oude vlag van een harmonie onderscheppen.”

 

Opening

 

In dit erfgoeddepot worden oude objecten, foto’s, documenten, … die iets met Herne te maken hebben zorgvuldig bewaard, maar ook toegankelijk gemaakt voor wie er interesse in heeft. In de toekomst wil vzw HERinNEring, die de werking in handen heeft, vaste openingsdagen organiseren waarop  inwoners kunnen langskomen om de objecten te bekijken enerzijds, en om een eigen erfgoedstuk aan te bieden anderzijds.

 

Wie thuis nog iets heeft liggen dat verband heeft met de rijke geschiedenis van onze gemeente,, kan dit via een officiële schenkingsovereenkomst schenken aan het depot of het enkel tijdelijk uitlenen via een bruikleenovereenkomst. Foto’s die je liever zelf bewaart, mogen ook meegebracht worden om in te scannen.

 

En wie zelf graag bezig is met erfgoed, is zeker ook welkom als vrijwilliger bij vzw HERinNEring, bijvoorbeeld om deze stukken te inventariseren. Meer informatie via erfgoed@herne.be.  

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?