Aquafinwerken in Leenstraat beginnen vroeger

Terwijl in de Scheibeekstraat (fase 2) de Aquafin infrastructuurwerken vorderen volgens plan, zullen vanaf maandag 1 april de rioleringswerken in de Leenstraat (fase 4) vervroegd aangevat worden.  Dit wil zeggen dat fase 4 gelijktijdig zal lopen met fase 3 (2de deel van de Scheibeekstraat). Concreet betekent dit dat de werken een stuk vroeger zullen beëindigd worden.

Hieronder het overzicht van de werken per fase. 

Fase 1: Kruispunt Ninoofsesteenweg met de Scheibeekstraat is afgerond

Fase 2: riolering gedeeltelijke Scheibeekstraat is bijna afgewerkt. Volgende maand wordt de  wegenis heraangelegd.

Eind deze week wordt de riolering (inclusief de huisaansluitingen) in de Scheibeekstraat, tussen de Ninoofsesteenweg en de Bloemendaelstraat, afgewerkt en wordt de onderfundering voor de rijweg aangelegd.

De week nadien worden de rioleringen en de aansluitingen nog gecontroleerd en wordt de fundering voor de rijweg aangelegd. Dit betekent dat het recyclagepark zal gesloten zijn op vrijdag 5 april en zaterdag 6 april. 

Op maandag 8 april of dinsdag 9 april wordt de onderlaag asfalt in de Scheibeekstraat aangelegd. Het recyclagepark blijft bereikbaar via kant Kapellestraat op maandag 8 april.

Daags na het aanbrengen van de onderlaag asfalt is de Scheibeekstraat terug bereikbaar voor plaatselijk verkeer langs beide zijden.

Op 18 april worden de betonneringswerken uitgevoerd (bovenop de asfaltlaag). Dit betekent dat fase 2 gedurende het paasweekend volledig afgesloten zal zijn voor alle verkeer. 

Het recyclagepark is bijgevolg niet toegankelijk op vrijdag 19, zaterdag 20 april en maandag 22 april.

De Scheibeekstraat fase 2 wordt vanaf 23 april terug geheel opengesteld.

Mochten er zich nog wijzigingen voordoen (bv. ten gevolge van weersomstandigheden), gelieve de website www.herne.be te checken voor de meest recente update wat betreft de bereikbaarheid van het recyclagepark.

Fase 3: aanvang rioleringswerken vanaf 23 april

Vanaf 23 april worden de rioleringwerken in de Scheibeekstraat, beginnende vanaf de Bloemendaelstraat tot de Leenstraat, aangevat.

Fase 4: vervroegde aanvang rioleringswerken vanaf 1 april

De rioleringswerken in de Leenstraat tot aan huisnummer 5, zullen vervroegd aanvangen.  Eerder werd meegedeeld dat deze werken zouden starten in augustus na het bouwverlof, maar deze zullen nu reeds aanvangen op 1 april.  Dit maakt dat fase 4 gelijktijdig met fase 3 zal uitgevoerd worden. Dit zal resulteren op een vervroegd einde van de totale werken.

Een omleiding voor doorgaand verkeer wordt ingelegd via de route Kapellestraat – Ninoofsesteenweg – Langestraat – Raseveldstraat, en dit in beide richtingen.

Bewoners ontvangen een brief met uitleg van de aannemer en worden tijdens de werken ook steeds door de aannemer ingelicht.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?