Aquafin leidt afvalwater Tuitenberg naar zuivering

ROOSDAAL / LENNIK – Op 5 mei begint Aquafin met de een nieuwe riolering in de Heidestraat in Strijtem. Die moet het afvalwater van de Tuitenberg in Lennik en de Heidestraat in Roosdaal aan sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt al dit afvalwater via de Hunselbeek nog ongezuiverd in de Bellebeek. Het project staat na enkele jaren studie nu in de startblokken.

Het gaat beter met  de waterkwaliteit van de Bellebeek. De Prati-index, die gebruikt wordt om de fysiochemische en biologische waterkwaliteit te bepalen, bestempelt de waterloop als van “zeer goede kwaliteit”. Toch kan het nog beter, zo vindt het Vlaamse Gewest.

Ninoofsesteenweg

“Het startschot wordt gegeven op 5 mei” weet Thierry Adriaensens, projectmanager van Aquafin. “Dan starten we met de aanleg van een nieuwe riolering in de Heidestraat. Deze werken duren tot november. Na het bouwverlof, dus ergens midden augustus, zal onze aannemer starten met de onderdoorpersing van de Ninoofsesteenweg, zodat het doorgaand verkeer op de steenweg zo weinig mogelijk gehinderd wordt. Het is de bedoeling om tegen de kerstvakantie alles klaar te hebben op de afwerking van de wegenis na, want de toplaag asfalt kunnen we niet aanleggen in de winter.”

De nieuwe riolering zal enkel het afvalwater opvangen. Voor het regenwater komt er een aparte leiding. Plaatselijk worden voor de afvoer van het regenwater extra grachten voorzien of bestaande grachten uitgediept. Ook aan de omwonenden wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. Thierry Adriaensens: “Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

Infoavond

Op dinsdag 1 april organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in het gemeentehuis, Brusselstraat 15 in 1760 Roosdaal. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?