Antiterrorismeafdeling FGP Brussel geëerd door de Verenigde Staten

 De 'Top Cop Awards' zetten gewoonlijk Amerikaanse politieagenten in de bloemetjes. Uitzonderlijk was er onder de laureaten van de 28e editie die deze 15e oktober in Washington plaatsvond ook … een Belgische politieagent. Eerste hoofdinspecteur Olivier Hardy werd immers bekroond omdat hij erin geslaagd was een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Brussel te verijdelen.

"Aanvankelijk dacht ik dat het een grap was van mijn collega's, temeer omdat ik het nieuws rond 1 april heb vernomen", glimlacht Olivier Hardy. De eerste hoofdinspecteur van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel, hoofd van een onderzoeksteam van de onderzoeksafdeling 'antiterrorisme' (OA3) was zeer verbaasd een uitnodiging te krijgen voor de ceremonie van de 'Top Cops Awards'. Hoewel die onderscheiding bij ons niet erg bekend is, geniet ze een grote bekendheid in de Verenigde Staten. Haar doel: hulde brengen aan de, voornamelijk Amerikaanse, politieagenten die tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteiten een uitzonderlijke daad verricht hebben. De prijzen worden uitgereikt tijdens een indrukwekkende ceremonie in Washington die de elite van de politie van het land, genodigden uit de politieke wereld en zorgvuldig uitgekozen vertegenwoordigers van de mediawereld samenbrengt. 

Het dossier dat OA3 behandelde, werd uit honderden andere gekozen die bij de ONAP (National Association of Police Organisations), die de prijzen uitreikt, werden ingediend.

Olivier Hardy en, via hem, OA3 en de FGP van Brussel, slepen zo de 'Honorable Mention Award' in de categorie 'internationaal' in de wacht. "Ik werd pas op de hoogte gebracht van de prijs toen de resultaten werden bekendgemaakt. Ik veronderstel dat de FBI de manier heeft gewaardeerd waarop we dat onderzoek hebben gevoerd. Het is immers de FBI die onze kandidatuur heeft ingediend. Ik wens te onderstrepen dat ik mijn afdeling vertegenwoordig. Ik heb immers niet alleen gewerkt. We zijn met velen om deze prijs evenzeer te verdienen!"

Teamwork

Het is immers dankzij echt teamwerk dat OA3, ondersteund door haar partners, in staat was een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Brussel in 2019 te verijdelen. "Op 21 juni 2019 kregen we informatie waarin gewag werd gemaakt van een concrete dreiging tegen de ambassade van de Verenigde Staten. Er waren gestage en grote inspanningen van de antiterrorismeafdeling en andere diensten van de Federale Gerechtelijke Politie nodig om de verdachte te identificeren. Het individu werd door onze eenheid gelokaliseerd en opgepakt in minder dan 24 uur dankzij de perfecte samenwerking tussen alle actoren", legt Olivier Hardy uit, belast met het dossier op het moment van de feiten.

De onderzoekers zijn erin geslaagd het criminele traject van het individu te achterhalen. "Samen met de leden van ons team is het ons gelukt om de voorbereidende handelingen van de verdachte en alle andere tijdens de voorbereiding van de aanslag gepleegde strafbare feiten vast te stellen. Zo konden we aantonen dat betrokkene concrete verkenningen in de omgeving van de Amerikaanse ambassade in Brussel had uitgevoerd en dat hij op zoek was naar wapens met het duidelijke doel een gewelddadige aanslag op de leden van de diplomatische instelling te plegen. Bovendien werden er video's gemaakt waaruit zijn trouw aan Islamitische Staat (IS) blijkt en werden deze aan het communicatieagentschap van Islamitische Staat bezorgd."

Na zijn proces werd de dader tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 7 jaar veroordeeld wegens zijn deelname aan de activiteiten van een terroristische groep en voor de door het onderzoek aan het licht gebrachte voorbereidende handelingen.

Eén persoon in de schijnwerpers, maar een heel team bekroond

Olivier Hardy wil absoluut de lof delen die na dit onderzoek betuigd werd. "Het is een hele eer voor mij om zo'n beloning te krijgen, maar men moet natuurlijk weten dat gerechtelijke onderzoeken, die steeds complexer worden, niet door een enkele onderzoeker tot een goed einde kunnen worden gebracht. Deze award is dus een erkenning voor het kwaliteitsvolle werk dat alle leden van mijn onderzoeksteam en hun collega's van de Federale Gerechtelijke Politie en de politiezone Zuid, die ons hebben gesteund, hebben geleverd. We mogen ook de specialisten van onze 'Regional Computer Crime Unit' (RCCU) van de Centrale directie van de technische en wetenschappelijke politie (DJT) en van onze speciale eenheden niet vergeten. Ook onze samenwerking met de inlichtingendiensten was zeer efficiënt. Tot slot wens ik te onderstrepen dat het succes van dit onderzoek ook te danken is aan de onderzoeksrechter en de federale magistraat. Zij namen de leiding van de opsporingshandelingen op zich."

Toen Olivier de prijs in ontvangst nam, gingen zijn gedachten vooral uit naar zijn collega's van OA3 en meer in het bijzonder naar de leden van zijn team. "Ik had die award zo graag in hun aanwezigheid in ontvangst willen nemen. Maar wegens de covidregels was ik jammer genoeg alleen aanwezig samen met onze verbindingsofficier, eerste hoofdcommissaris Patrick Stevens."

Actief sinds 1994

Sinds hij bij OA3 aan de slag ging, heeft Olivier al meerdere dergelijke onderzoeken geleid. "Ze vereisen nauwgezet werk, nemen veel tijd in beslag en duren vaak meerdere maanden en zelfs meerdere jaren. Men moet de tijd nemen. Maar dat is het soort resultaat waarvoor je tekent", legt Olivier uit die zijn loopbaan begon als operationeel misdrijfanalist. "Ik ben in 1994 bij de rijkswacht begonnen en het is dankzij de ontmoeting met een onderzoeksrechter dat ik zin kreeg om me op de strijd tegen criminaliteit toe te leggen. Ik heb er nooit spijt van gehad! " De eerste hoofdinspecteur blijft echter bescheiden over de kwaliteit van zijn werk. "Anderen verdienen het evenzeer als ik om erkenning te krijgen. En ik vind dat we erover moeten nadenken om zo'n ceremonie bij ons te organiseren!"

Meer informatie: https://www.napo.org/top-cops/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?