Anderlecht zoekt privépartner voor parking onder Dapperheidsplein

ANDERLECHT - De gemeente Anderlecht wil het Dapperheidsplein verkeersvrij maken en er een ondergrondse parking laten bouwen. Om de plannen te realiseren gaat de gemeente op zoek naar een bedrijf dat de parking kan bouwen, onderhouden en uitbaten. Het bedrijf dat in gaat op de vraag zal ook een miljoen euro moeten vrijhouden om het plein zelf te vernieuwen.

De laatste jaren is het Dapperheidsplein sterk geëvolueerd om enerzijds in te spelen op de noden van de inwoners van het historische centrum van de gemeente en anderzijds om tegemoet te komen aan de vraag van klanten die zich elke dag op het Dapperheidsplein parkeren wanneer zij hun inkopen doen in de Wayezstraat en omliggende straten. Het is een grote uitdaging om het Dapperheidsplein meer ademruimte te geven en tegelijk in te spelen op de noden van de bevolking. Om deze uitdaging aan te gaan, werken de gemeentediensten sinds twee jaar aan de herinrichting van het plein.

Op initiatief van de schepen van Openbare Werken en de schepen van Stedenbouw, werd gisteren het volledige lastenboek ingediend om een bedrijf te vinden dat in staat is om een ondergrondse parking te bouwen, te onderhouden en uit te baten. Dit bedrijf moet er ook voor zorgen dat het Dapperheidsplein een zone voor voetgangers wordt. Om dit mogelijk te maken, opteerde het college voor een concessie voor openbare werken. Dit betekent dat het gekozen bedrijf instaat voor zowel het stedenbouwkundige en architecturale concept van de toekomstige "Parking Vaillance" (met een oppervlakte van 2800m²), als voor het Dapperheidsplein zelf, het  Sint-Guidocorso en de aanliggende kruispunten (voor een oppervlakte van 13.000 m²). Een overlegcomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en de concessiehouder, zal toezien op het goede verloop van de werkzaamheden. Voor de uitwerking van de toekomstige openbare parking, zal de gemeente Anderlecht met de concessiehouder een 40 jaar durende erfpachtovereenkomst afsluiten voor de zone van het  Dapperheidsplein. De parking moet, zowel buurtbewoners als bezoekers, meer parkeergelegenheid bieden en het bovengronds parkeren verminderen.

De parking biedt plaats aan: • minstens 250 wagens (privépersonen, autodelen en elektrische wagens) / • hoogstens 250 fietsen (privépersonen en gedeelde fietsen) / • minstens 50 motorfietsen
De concessiehouder staat ook in voor: • parkeerplaatsen op korte en lange termijn / • parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit (nabij de uitgang) / • parkeerplaatsen voorbehouden aan gezinnen  (dicht bij de uitgang)

Wedstrijddagen RSCA

Op wedstrijddagen mag de toekomstige concessiehouder hoogstens 130 parkeerplaatsen verhuren/reserveren voor supporters van RSCA. Met de Sporting club Anderlecht moet hierover een overeenkomst worden gesloten en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente. In elk geval, mag het huren of reserveren van een plaats niet langer duren dan 2 uur voor en 2 uur na de wedstrijd.

Het plein in ere hersteld

De gemeente wil de buurtbewoners een gemoedelijke en groene ruimte schenken die voor iedereen toegankelijk is (personen met een beperkte mobiliteit) en voorrang geeft aan zachte mobiliteit. De indeling van het plein en de kruispunten zullen ook geïntegreerd moeten worden in de algemene verkeerssituatie. Verder moeten de buurtbewoners zich vlotter kunnen verplaatsen tussen hun woning, het plein en de plaatselijke handelskern. Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat de Anderlechtenaren zich deze ruimte eigen kunnen maken en de levenskwaliteit te verhogen in het historische centrum van onze gemeente. Op het Dapperheidsplein zullen nog steeds tal van activiteiten doorgaan, zoals de kerstmarkt, braderijen en markten. De concessiehouder zal dan ook een analyse moeten maken van de verschillende plaatsen die onmisbaar zijn om evenementen te organiseren.

Verder maakt de concessiehouder 1 miljoen euro vrij om het plein te vernieuwen. Kosten die dit bedrag overstijgen, worden door de gemeente Anderlecht gedragen. Wat de parking en de werkzaamheden aan het Dapperheidsplein betreft, wordt in het lastenboek opgetekend dat de werkzaamheden slechts beperkte hinder mogen veroorzaken.

Een specifiek lichtplan

Er werd een bijzondere studie voor een lichtplan gemaakt, om de meest bijzondere stukjes architectuur van het plein onder de aandacht te brengen. Er zal een zachte en intieme sfeer gecreëerd worden door de historisch ogende lantaarns die geel-oranje licht afgeven. Met de dotatie "Openbare Dienstverplichtingen" van Sibelga wordt 300.000 euro vrijgemaakt om dit lichtplan te financieren. Naast een verfraaid Dapperheidsplein, zal het lichtplan het veiligheidsgevoel bij de buurtbewoners verhogen. Aan het begin van de legislatuur nam het college zich voor om een plan uit te werken dat het historische en commerciële centrum van de gemeente moet opwaarderen en dit ambitieuze project sluit hier naadloos bij aan.

(Foto : Parsifall)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?