AGB zoekt uitbaters cafetaria & huurder conciërgewoning Sportcentrum Koornmolen

Sinds medio 2011 baten Patrick De Backer en Martine D'Hoe de cafetaria uit in Sporthal Koornmolen. Op het einde van dit sportseizoen (30 juni) zetten zij een definitief punt achter deze 7-jarige samenwerking en trekken ze richting kust. Het Autonoom GemeenteBedrijf Gooik, beheerder van het gemeentelijk sportcentrum, gaat tegen dan ook op zoek naar nieuwe uitbaters die met frisse moed deze uitdaging willen aangaan.

"We zoeken een dynamisch team van medewerkers met een hart voor sport, bewegen en gezondheid op de juiste plaats. De uitbating van een dergelijke horecazaak kan je nooit loskoppelen van het sportieve luik van het sportcentrum en vormt dus één geheel. We willen Patrick en Martine van harte bedanken voor de jarenlange inzet, een job die zeker niet mag onderschat worden." zegt Gunther De Wilde, voorzitter AGB Gooik en schepen van Sport.

"Daarnaast zoeken we ook een conciërge of een conciërgegezin die dagelijks een aantal taken op zich nemen en als een goede huisvader over ons sportcentrum waakt. Afhankelijk van de kandidaten kan de uitbating van de cafetaria en de conciërge woning aan één en dezelfde kandidaat gegund worden of aan twee afzonderlijke kandidaten. Ook hier zoeken we natuurlijk naar iemand of een gezin die zich extra willen inzetten in het sportieve landschap in Gooik." 

 Kandidaatstelling

Kandidaten dienen tegen uiterlijk dinsdag 2 mei 2018 om 10u00 hun dossier te bezorgen op het Gemeentehuis van Gooik, Koekoekstraat 2.

De kantoren zijn geopend elke werkdag van 8u30 tot 12 uur, woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur, maandagavond van 18 tot 20 uur.

De kandidatuurstellingen worden uitsluitend gericht aan Autonoom Gemeentebedrijf Gooik, Koekoekstraat 2 1755 Gooik

 Plaatsbezoek

De kandidaten kunnen zich desgewenst ter plaatse vergewissen van de bestaande toestand zodat ze volkomen ingelicht zijn over de uit te voeren diensten en zij hun kandidatuurstelling kunnen opmaken op basis van de eigen vaststellingen en bekomen informatie.

Er is nog een plaatsbezoek voorzien op zaterdag 31 maart 2018 om 10 uur.

Gelieve voor een concrete afspraak contact op te nemen met Walter Tielemans, via E-mail walter.tielemans@gooik.be of via GSM 0478 78 14 68

 Toewijzing

De uitbating van de cafetaria en de verhuur van de conciërgewoning zal, na een vergelijkende studie en eventueel na onderhandelingen, gegund worden aan de inschrijver die het best voldoet aan de vooropgestelde gunningscriteria en profiel.

De concessie van de cafetaria Koornmolen en de verhuur van de conciërgewoning kan als een eenheid aanzien worden en toegewezen worden aan één en dezelfde kandidaat. Maar kan tevens aan 2 afzonderlijke kandidaten gegund worden.

De overeenkomsten nemen aanvang vanaf 1 augustus 2018. 

 Inlichtingen

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij Dhr Walter Tielemans, p/a Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen Processiestraat 15 1755 Gooik. of GSM 0478 78 14 68

Eventuele vragen dienen uitsluitend schriftelijk gesteld te worden aan het Autonoom Gemeentebedrijf Gooik via e-mail walter.tielemans@gooik.be

Het AGB Gooik behoudt zich het recht voor om alleen die vragen te beantwoorden die relevant zijn voor de huurovereenkomst en bijhorende taken. Relevante informatie zal aan alle geïnteresseerde kandidaten worden medegedeeld. Vragen die betrekking hebben op zaken die buiten de scope van deze concessie vallen, zullen niet beantwoord worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?