AED-toestel in parochiezaal van Essene

In de parochiezaal van Essene langs de Assestraat hangt sinds kort een AED-toestel. Het gaat om een realisatie van verschillende partners.

Een korte schets omtrent de plaatsing van het AED-toestel in Essene door Louis Meersman, de directeur van GVBS De Klimming :

Een goed jaar geleden werd ik door de halloweengroep uit de Wijk Pelink te Essene gecontacteerd door mevrouw Caroline D’Hoye.
Zij ontbonden hun groep omdat het te omvangrijk werd in organisatie en ze dit niet meer aankonden, maar ze zaten met opbrengst vanuit de twee gevoerde edities.
Ze wensten hiervan een deel aan de school te schenken en een deel aan het kinderkoor Ükehele uit Hekelgem.

Door hierover te praten kwamen we tot het idee van een aankoop van een AED-toestel. Een bevraging leerde dat we voor een degelijk toestel toch nog bijkomende middelen nodig hadden. Het was sowieso al de bedoeling dat de school ook een bijdrage wenste te doen als wederdienst naar de gemeenschap van Essene op wie ze al verscheidene jaren kon rekenen op een instroom van kinderen, maar ook op sympathisanten die van de partij waren bij diverse activiteiten als eetfestijn, schoolfeest, taartenslag,…
We vonden bijkomende partners in thuisverpleging D’Hoye Caroline, Louis Meersman, directeur GVBS De Klimming en de gemeente via schepen Herman Steppe die het idee ook zeer genegen was. De gemeente nam de installatiekost, de buitenkast en het onderhoudscontract voor haar rekening.
We zijn in zee gegaan met De firma CardioService waar we ook nog een korting konden bedingen. Het betreft een Primedic AED, viertalig, semi-automatisch en met een switchknop tussen volwassen- en kindermodus.


Ook dhr. Herman Marissens verleende zijn medewerking in naam van de parochie. Het toestel hangt nu op aan de inkom van de parochiezaal te Essene, waardoor het 24 op 24 uur bereikbaar is en toch een beetje afgeschermd.

We hopen hiermee de gemeenschap van Essene van dienst te zijn, al hopen we uiteraard nog meer dat het nooit gebruikt moet worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?