Asse dingt als pilootgemeente mee naar 'European Energy Award'

Bond Beter Leefmilieu lanceert in Vlaanderen een Europese succesformule voor het voeren van een effectief gemeentelijk klimaatbeleid. Zes gemeenten (Asse, Hasselt, Lanaken, Leuven, Lommel en Zaventem) stappen als eerste in het begeleidingstraject. Zij hopen op het einde van de rit, binnen vier jaar, het certificaat van de European Energy Award (EEA) te verkrijgen.

Het EEA-programma bestaat al meer dan 25 jaar en kent meer dan 1.500 gecertificeerde steden en gemeenten over heel Europa. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bespaarden de deelnemende lokale besturen tot 40% meer CO2 dan de andere gemeenten en de stijging in nieuwe hernieuwbare energie is er dubbel zo groot.

Vandaag zijn er volgens Bon Beter Leefmilieu in Vlaanderen weinig of geen lokale besturen die op koers zitten om de klimaatdoelstelling, een reductie van 20% van de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente, te halen. "Dat terwijl de gemeenten veel bevoegdheden hebben met een grote impact op duurzaamheid en klimaat", klinkt het. "Denk maar aan ruimtelijke planning, mobiliteit, afvalverwerking en energie. Bijna alle gemeenten beschikken nu ook over een klimaatplan. Toch is het voor lokale besturen moeilijk om de plannen ook echt in daadkrachtige acties te vertalen. Wij starten daarom met een intensieve begeleiding van zes Vlaamse gemeenten."

Hoe werkt het?

Yoeri Vastersavendts, schepen van Milieu van de gemeente Asse, vertelt. “Wij hebben de eerste stap al gezet en een domeinoverschrijdend energieteam opgericht. Met onze deelname aan de EEA willen we ons meten met de besten in Europa en leren van buitenlandse goede voorbeelden. We zijn ervan overtuigd dat we met dit programma een grote stap vooruit kunnen zetten. We willen niet alleen onze CO2 uitstoot reduceren, maar ook meer gedragsverandering inzake klimaat realiseren en zoveel mogelijk burgers bij de klimaatacties betrekken."

Het energieteam van elke gemeente vormt het kloppend hart van het project. Bond Beter Leefmilieu bepaalt samen met het team waar de gemeente vandaag staat, wat ze nog beter kunnen doen en hoe ze maximaal gebruik kunnen maken van de lokale bevoegdheden om een zo ambitieus mogelijk klimaatbeschermings- en energieplan op te stellen en uit te voeren.  Ieder jaar maakt het team een stand van zaken op. Van zodra gemeenten een score behalen van 50% na analyse door een erkende auditor ontvangen ze het certificaat: de European Energy Award.

Zes pilootgemeenten

In Vlaanderen starten zes gemeenten met het EEA-programma: Asse, Hasselt, Lanaken, Leuven, Lommel en Zaventem. “Deze zes gemeenten steken hun nek uit en willen de komende vier jaar de nieuwe standaard zetten in lokaal klimaatbeleid in Vlaanderen. Met de EEA kunnen ze hun ambities ook realiseren op het terrein. Het is de bedoeling dat in de komende jaren ook andere gemeenten kunnen instappen,” zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu.

"We namen in Asse reeds tal van acties op het vlak van duurzame energie zoals het plaatsen van windturbines en zonnepanelen, vergroening van ons wagenpark, sensibiliseringscampagnes naar scholen en wijken, ... We wonnen prijzen zoals de Vlaams-Brabantse Klimaatgemeente en de Vlaamse Klimaatprijs 2016. We willen via de EEA de pririotaire acties uit ons klimaatactieplan verder realiseren en het ambitieniveau nog verhogen," besluit Ben Michiels, duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Asse.

De lancering van EEA in Vlaanderen kadert in een Europees project dat gefinancierd wordt door het Horizon 2020 programma.

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel samenbrengt: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?