Aanwijzingen van ernstige PFAS-verontreiniging op drie locaties in Asse

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op vier locaties in Asse, en het bestuur ontving hierover recent de resultaten.

Uit het onderzoek nav de brand op het terrein van FC Walfergem (Spoorwegbaan 2, Asse) blijkt dat er geen no regret-maatregelen nodig zijn en dat er geen verder onderzoek vereist is.

Voor drie onderstaande locaties gelden er specifieke no regret-maatregelen en is verder onderzoek vereist:

  • het terrein van de Brandweerkazerne Asse, gelegen Asphaltcosite 110 te 1730 Asse (Archief: Grondwater oude brandweerkazerne vervuild met PFAS)
  • het terrein van de brandweerschool van de provincie Vlaams-Brabant (PIVO), gelegen Poverstraat 75 te 1731 Asse.
  • het terrein van de voormalige brandweerkazerne, gelegen Arsenaalstraat 49 te 1730 Asse

"De meetresultaten op deze locaties tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater en/of het vaste deel van de aarde", klinkt het. "Verder bodemonderzoek wordt uitgevoerd om de verontreiniging verder in kaart te brengen, na te gaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu en om eventuele saneringsmaatregelen te bepalen."

No regret-maatregelen

Op basis van deze meetresultaten adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen.

Dat zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid, als er nog geen volledige wetenschappelijke kennis is over een bepaalde problematiek. Ze kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen. In dit geval zijn het maatregelen die helpen om onze blootstelling aan PFAS te beperken en om opstapeling en belasting in ons lichaam te voorkomen.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen”.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Contact met PFAS vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op de onderzochte sites, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

De inwoners die in een zone van 100 meter wonen van de Arsenaalstraat en Asphaltcosite, ontvingen een brief met meer uitleg. Voor de inwoners rond de Poverstraat zijn er geen no regret-maatregelen voor bodemgebruik. Inwoners in een straal van 500 meter van deze drie locaties, mogen putwater niet gebruiken als drinkwater, noch om het zwembad te vullen of de moestuin water te geven. De bij de Vlaamse Overheid gekende particuliere putwatergebruikers (de kleinverbruikers uit de databank van de dienst heffingen van VMM) zullen door Agentschap Zorg en Gezondheid aangeschreven worden met specifieke aanbevelingen rond het gebruik van grondwater voor consumptiedoeleinden.

De locaties en de afbakening van de zones kan u raadplegen op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?