Grondwater oude brandweerkazerne vervuild met PFAS

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd ook een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op verschillende locaties in de gemeente Asse. De gemeente ontving voorlopig enkel de resultaten voor het terrein van de voormalige brandweerkazerne, gelegen Arsenaalstraat 49.

De meetresultaten op deze locatie tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. Daarom is verder bodemonderzoek nodig. Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu.”

No regret-maatregelen

Op basis van deze meetresultaten adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen.

No regret-maatregelen zijn maatregelen die worden genomen uit voorzichtigheid, als er nog geen volledige wetenschappelijke kennis is over een bepaalde problematiek. Ze kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen. In dit geval zijn het maatregelen die helpen om onze blootstelling aan PFAS te beperken en om opstapeling en belasting in ons lichaam te voorkomen.

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid. Maar als u er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen”.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Contact met PFAS vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

De inwoners die in een zone van 100 meter wonen, ontvingen een brief met meer uitleg. Inwoners die in een straal van 500 meter mogen putwater niet gebruiken als drinkwater, noch om het zwembad te vullen of de moestuin water te geven.

De bij de Vlaamse Overheid gekende particuliere putwatergebruikers (de kleinverbruikers uit de databank van de dienst heffingen van VMM) zullen door Agentschap Zorg en Gezondheid aangeschreven worden met specifieke aanbevelingen rond het gebruik van grondwater voor consumptiedoeleinden.

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?