Aantal opgenomen coronapatiënten in het UZ Brussel

Het aantal coronapatiënten dat ziekenhuiszorg nodig heeft blijft toenemen. In het UZ Brussel worden momenteel 89 patiënten verzorgd in relatie tot het COVID-19-virus. Het gaat om 74 bevestigde coronapatiënten, 5 patiënten met een negatieve test en van de andere patiënten wachten we op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen momenteel 15 patiënten met bevestigde COVID-19-patiënten, van wie er 12 kunstmatig beademd worden.

Op donderdag 26 maart hebben 143 personen zich aangeboden op de Spoedgevallendienst. Van die 143 patienten werden er 40 gehospitaliseerd, waarvan 22 werden opgenomen op een COVID-19-eenheid.

Gecumuleerde cijfers sinds het begin van de uitbraak (status op 27 maart om 9 uur)

Totaal aantal COVID-19-positieve opnames (op de dienst Intensieve Zorgen en op de verpleegeenheden voor niet-kritieke zorgen): 107

Totaal aantal COVID-19-positieve opnames opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen: 21

Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen naar huis zijn: 25

Totaal aantal COVID-19-positieve opnames die ondertussen overleden zijn: 8. De overleden personen zijn tussen de 60 en 93 jaar.

Andere aspecten m.b.t. het coronavirus

Complicaties voorkomen door noodzakelijke pediatrische zorg niet uit te stellen

Door het opschorten van niet-dringende ingrepen en onderzoeken, vinden in het UZ Brussel gemiddeld 15% van de consultaties plaats. In het KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel, zijn er nog minder, omdat ouders ook zelf geplande afspraken hebben geannuleerd. Het vermoeden bestaat dat daardoor ook echt noodzakelijke onderzoeken niet meer plaatsvinden.

De meeste kinderen vertonen gelukkig weinig symptomen wanneer ze een corona-infectie oplopen. Dit neemt niet weg dat kinderen tijdens deze pandemie om andere redenen medische zorg nodig hebben. Wanneer een kind plots koorts heeft, ademhalingsproblemen vertoont, ernstige buikpijn krijgt of ernstig valt, nemen ouders best contact op met een kinderarts of huisarts, zoals ze dat anders zouden doen. Op die manier kunnen ze complicaties voorkomen. Vandaar de oproep aan ouders om noodzakelijke en dringende zorg voor hun kind niet uit te stellen.

Extra aandacht voor de emotionele zorg voor patiënten

Nu gehospitaliseerde patiënten geen bezoek mogen ontvangen, wordt naast de medische zorg ook extra aandacht besteed aan de emotionele zorg. Artsen en verpleegkundigen op de verpleegeenheden krijgen daarom versterking van de sociaal verpleegkundigen. Zij gaan regelmatig bij patiënten langs om het wegvallen van het bezoek mee op te vangen. Zij zorgen er ook voor dat patiënten die zelf geen smartphone hebben een videogesprek met hun familie of andere dierbaren kunnen voeren.

UZ Brussel start met infolijn voor familieleden

De Sociale Dienst van het UZ Brussel is deze week gestart met een infolijn waar familieleden terecht kunnen om op de hoogte te blijven over hoe het gaat met hun dierbaren die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Want ook voor hen is het vaak een zware dobber om niet op bezoek te mogen komen. Deze infolijn is elke dag bereikbaar van 7.30 tot 19.30 uur op het telefoonnummer 02 477 88 01.  De Sociale Dienst kan met vragen ook per mail gecontacteerd worden via socialedienst@uzbrussel.be.

Familie van gehospitaliseerde patiënten kan bij deze Infolijn terecht met vragen zoals ‘Hoe gaat het mijn moeder? Slaapt of eet mijn grootvader goed? Is er was op om te halen? Kan ik een videogesprek doen? ...’. De medewerkers van de Sociale Dienst gaan dan op de verpleegeenheid langs en koppelen dit terug naar de familie. Door voor die vragen naar de Infolijn te bellen kunnen de zorgverleners op de verpleegeenheden zich nog meer toeleggen op de zorgverlening.  Medische vragen worden niet via de Infolijn beantwoord. Daarvoor dient de familie nog steeds contact op te nemen met de behandelende arts.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?