Aantal Brusselse leerlingen in Vlaamse Rand stijgt fel

De afgelopen 5 jaar steeg het aantal Brusselse leerlingen dat in Vlaams-Brabant naar school ging met 30%. De leerlingen die tijdens dezelfde periode de omgekeerde beweging maakten waren dan weer met bijna 2% minder. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister Crevits.

Vlaanderen

Het is geen geheim dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel het goed doet. Dankzij het kwaliteitsvol aanbod overtreft de vraag er nog steeds het aanbod. De Vlaamse Gemeenschap deed grote inspanningen om het aanbod in Brussel uit te breiden, maar de vraag blijft groot. Om hun kind toch maar naar het Vlaams onderwijs te laten gaan, sturen steeds meer Brusselse ouders ze naar Vlaanderen. Zo is hun aantal leerlingen uit Brussel de afgelopen 5 jaar met maar liefst 30% gestegen. In het schooljaar 2011-2012 waren het nog 4.251 leerlingen, terwijl in 2015-2016 hun aantal al was opgelopen tot 5.580.

Blind

“Dat het Vlaams onderwijs aantrekkelijk is voor Brusselaars bewijst in de eerste plaats dat ons onderwijs het goed doet. We mogen evenwel niet blind blijven voor de uitdagingen die hieruit volgen voor de scholen in de Vlaamse Rand. Deze cijfers zijn dan ook het bewijs dat de extra middelen voor Dilbeek, Halle en Vilvoorde niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hopelijk maakt de Vlaamse regering ook in de toekomst verder werk van de erkenning van de Rand als centrumregio,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Segers.

Dilbeek

Bijna een vierde van deze Brusselse leerlingen gaat naar school in Dilbeek, dat met 1.270 Brusselse leerlingen met voorspong de grootste aantrekkingspool is. Vilvoorde, Zaventem en Halle volgen op ruime afstand met respectievelijk 643, 569 en 465 Brusselse kinderen. De cijfers tonen aan dat het hoofdzakelijk de gemeenten in de Vlaamse Rand zijn die de uitstroom opvangen.

Fors gedaald

Ondanks de significante stijging is het aantal leerlingen uit Vlaanderen dat in Brussel naar school gaat nog steeds groter. Zo gingen er in het schooljaar 2015-2016 8.051 leerlingen uit Vlaanderen in Brussel naar school. Hun aantal is de laatste decennia wel fors gedaald en ook de laatste 5 jaar pendelden er 2% minder leerlingen uit Vlaanderen naar Brussel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?