“216 miljoen euro investeringen in waterkwaliteit en waterbeheersing”

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft 153 projecten in Vlaanderen goedgekeurd  voor de noodzakelijke uitbouw van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur. Het gaat om een investering van maar liefst 216 miljoen euro. Niet alleen voor de waterzuivering en de verbetering van de waterkwaliteit, maar bijvoorbeeld ook in tijden van overvloedige neerslag, bewijst een goed onderhouden rioleringsstelsel zijn nut.

De minister gaf prioriteit aan volgende projecten:

- rioleringen die belangrijk zijn voor het behalen van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, namelijk de goede toestand van het oppervlaktewater;

- gemeentelijke rioleringen die omwille van efficiëntieredenen minstens gelijktijdig met afwaartse bovengemeentelijke infrastructuur moeten worden uitgevoerd, dus projecten om gezamenlijk met Aquafin-werken uit te voeren;

- gemeentelijke rioleringen die op vraag van de verschillende gemeenten werden geprogrammeerd om te kunnen inspelen op de gemeentelijke planning.

Voor elk van deze projecten start de gemeente of rioolbeheerder nu met de opmaak van een voorontwerpdossier dat uiterlijk in oktober 2017 wordt ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Reeds uitgewerkte dossiers kunnen uiteraard onmiddellijk worden voorgelegd. Na beoordeling en goedkeuring zal de subsidie voor het betrokken project worden vastgelegd. De doorlooptijd tot de uitvoering van de werken is ongeveer twee jaar. De diensten van steden of gemeenten kunnen meer praktische informatie verstrekken.

 Joke Schauvliege: “In vergelijking met enkele decennia jaar geleden is de kwaliteit van het Vlaamse oppervlaktewater sterk verbeterd. Dat is vooral te danken aan de investeringen in rioleringswerken, die voor mij - ook in budgettair moeilijke tijden - prioritair blijven. Gezonde, propere waterlopen vormen een verrijking voor het landschap en zijn essentieel voor natuur en landbouw. Bovendien beperken zij schade en hinder bij wateroverlast. Daarom wil ik de steden en gemeenten een financieel duwtje in de rug geven bij het uitvoeren van rioleringswerken.”

De lijst van de projecten, in onze regio:

20) BEERSEL : Aanleg van een gescheiden stelsel in de Hendrik Consciensestraat, Donderveldstraat en Ast 800.000 €

76) GOOIK : Asseveldstraat 265.000 €

86) SINT-PIETERS- LEEUW : Aanleg van een gescheiden rioleringstelsel in de Leon Kreperlaan tussen de Bergensesteenweg N6 en het Koning Albertplein met aansluiting op het toekomstige gescheiden stelsel van de N6 570.000 €

90) TERNAT : Aanleg gescheiden riolering in de Processiestraat en Lippensputweg-Driesweg 821.650€

106) TERNAT : Aanleg van gescheiden stelsel in de Terlindenstraat en de Sempstweg te Ternat 1.423.000 €

 

111) HALLE : Aanleg van een gescheiden stelsel in de Trompstraat, Kasteelbrakelsteenweg (deel) en Blekerijstraat 1.260.000 €

152) SINT-GENESIUS-RODE : Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bevrijdingslaan tussen Francinelaan en Openluchtlaan 550.000 €

153) WEMMEL : Afkoppeling verharde oppervlakte van de Limburg Stirumlaan en Steenweg op Brussel 3.950.000 €

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?