Aanpassingen in nieuwe bouwaanvraag Delhaize

Er is opnieuw een bouwaanvraag ingediend voor de Proxy Delhaize langs de Brusselsestraat in Lennik. Buurtbewoners verenigden zich eerder al tegen de bouw van het grootwarenhuis in Sint-Martens-Lennik. Nu zijn er een aantal aanpassingen gebeurd bij de nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning.

De huidige zaakvoerders van de winkelketen in de Doelestraat hebben al een aantal jaren plannen voor de bouw een grotere Delhaize op de Brusselsestraat. Hiervoor gebeurde in 2018 een eerste aanvraag en ze kregen toen groen licht van het gemeentebestuur. Maar buurtbewoners gingen in beroep. Zij vreesden namelijk voor verkeersoverlast en vonden het project te groot.

Het provinciebestuur volgde de bezwaren en had ook opmerkingen over de beperkte voorzieningen voor fietsers, het aantal appartementen boven de winkel en de impact van de winkel op de buurtbewoners. De deputatie ging wel akkoord met het feit dat de winkel op die locatie mag komen.

Aanpassingen

De netto verkoopoppervlakte voor de nieuwe Proxy Delhaize is nu 875 vierkante meter, dat is dus kleiner dan de eerder voorziene oppervlakte van 937 vierkante meter. Ter vergelijking, de huidige winkel in de Doelestraat heeft maar een oppervlakte van 300 vierkante meter. Daarnaast verminderde het aantal appartementen boven de winkel van zeven naar vijf.

PIEK-project

In het bouwaanvraagdossier staat dat er één bijkomende toegang voor laden en lossen is voorzien aan de linkerzijde van de winkel. Om mogelijke overlast te vermijden, werkt Delhaize mee aan een PIEK-project. Hierbij wordt gestreefd naar geluidsarme leveringen door aanpassingen aan de vrachtwagens en aan het laad- en losmateriaal. De toegang van de winkel is voorzien aan de voorzijde. Tussen de zijgevels van de winkel en de buren worden groene bufferzones met geluidsdemping voorzien.

Parkeren

Bij het project staan er 31 parkeerplaatsen ter beschikking voor de wagens van klanten. Aan de voorzijde van de winkel komt er parkeergelegenheid voor zeven wagens, voornamelijk voor klanten die niet ondergronds willen of kunnen parkeren omdat hun auto’s bijvoorbeeld te groot zijn. De ondergrondse parking telt 29 parkeerplaatsen, waarvan er vijf voor bewoners gereserveerd zijn. Er worden dus minder parkeerplaatsen voorzien dan oorspronkelijk het geval was (een ondergrondse parking voor 40 tot 50 auto’s).

Inzetten op de fiets

Er wordt ingespeeld op de toegankelijkheid voor het traag verkeer aan de voorkant van de winkelketen. De site zal 22 fietsstalplaatsen ter beschikking stellen. Er komt ook een overdekte fietsenstalling bij, die voorzien is van oplaadpalen voor elektrische fietsen. Dit aanbod zou voldoende moeten zijn voor de klanten van de winkel.

Appartementen

Er komen dus maar vijf appartementen boven de winkel, in plaats van zeven. Het dak van het gelijkvloers wordt een duurzaam groen dak met tal van voordelen zoals bescherming tegen koude en hitte, beperking van indringing van UV-stralen en integratie met de natuur. Tot slot worden er zonnepanelen voorzien op het dak van de appartementen.

Openbaar onderzoek

Of de aanpassingen volstaan voor de buurtbewoners, is nog een onbeantwoorde vraag. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 12 maart. De aanvraag ligt nog tot dan ter inzage bij het onthaal in het gemeentehuis, Markt 18 Lennik. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?