Aankoop van gronden voor extra natuurbeleving

Het lokaal bestuur van Ternat besliste op  de laatste gemeenteraad tot aankoop van enkele gronden. Zo zal de begraafplaats van Sint-Katherina-Lombeek uitgebreid worden en wordt er grond gekocht om de geboorteboomgaard op termijn nog te kunnen uitbreiden.

Een begraafplaats in onze huidige maatschappij kan meer betekenen dan enkel een laatste rustplaats voor onze nabestaanden. Het is een plaats waar rust, bezinning en herinnering voorop staan, maar waar eveneens ruimte kan zijn voor ontmoeting en zachte recreatie. In vele Vlaamse gemeenten zijn begraafplaatsen open, relatief groene ruimten dicht bij het centrum, maar wordt de opportuniteit onderbenut om dit ook als stapsteen in te schakelen in het groenblauw netwerk.

Door het verbod op gebruik van pesticiden schakelen gemeenten en steden sinds 2015 over op een ecologisch beheer. Wij zien de begraafplaatsen veeleer als parken waarbij meer aandacht gaat naar structuur, verblijfskwaliteit, verstilling, biodiversiteit en ecologie. Een begraafplaats heeft liefst eveneens een publiek, doch enigszins ingetogen, karakter. Mensen komen regelmatig het graf van een dierbare onderhouden en kunnen er elkaar binnen een groen kader ontmoeten. Hiervoor werd met de aankoop van een stuk bos en landbouwgrond grenzend aan onze begraafplaats te Sint-Katherina-Lombeek reeds een natuurlijke begraafplek gecreëerd waar wij volop aan het werken zijn.

“Het stuk grond dat ons aangeboden wordt tot aankoop zal ons toelaten een nog grotere zone om te vormen tot een groene beleving voor onze mensen. Meer en meer vragen bewoners van Ternat om plaatsen te creëren waar mensen zich in de natuur kunnen begeven om te rouwen en terug te denken aan zowel mens en dier”, aldus Geert De Feyter, schepen van omgeving.

Daarnaast werd beslist tot aankoop van een stuk grond aan de Heirbaan. Deze ligt in de vallei van de Steenvoordebeek, een vallei die de blauwgroene ruggengraat vormt door Ternat. In deze zone zijn reeds verschillende aankopen en natuurontwikkelingsprojecten gebeurd. Deze aankoop kadert dan ook in de verdere versterking van de biodiversiteit in de vallei. Het is de bedoeling dat ook de uitbreiding van de geboorteboomgaard in deze omgeving verder ontwikkeld wordt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?