800 inbreuken op verbod om te keren aan afrittencomplex E40

Sinds begin oktober zijn de werken aan de N285/Assesteenweg onder beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de gang. Deze beogen een vlottere verkeersdoorstroming en een hogere verkeersveiligheid.

Ook de voorbije zomermaanden heeft de politiezone TARL controles uitgevoerd op de naleving van de verkeersregeling en het respecteren van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers.

Vanaf het begin van de werken tot 10 februari werden er 311 inbreuken vastgesteld (zie eerder persbericht). Tussen 10 februari 2020 en 30 juni 2020 werden 163 inbreuken vastgesteld. De voorbije zomermaanden kwamen daar nog eens 326 inbreuken bij.

Het verkeersbord C31 verbiedt bestuurders om links af te slaan. Het verkeersbord C33 verbiedt de bestuurders om het voertuig te keren tussen de aangebrachte verkeersborden en -signalisatie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?