54 overtredingen op de coronamaatregelen het afgelopen weekend in politiezone Zennevallei

Ook de politiezone Zennevallei zorgt ervoor dat de coronamaatregelen worden nageleefd. Ook tijdens deze periode waarin het mooie weer ervoor zorgt dat we naar buiten trekken. Zo houden ze controles op niet-essentiële verplaatsingen en samenscholingen. Ze hebben daarvoor respectievelijk 16 en 38 proces-verbalen opgesteld afgelopen weekend.

Tijdens zes controles op niet-essentiële verplaatsingen heeft de politiezone Zennevallei meer dan 500 wagens getest, waarvan zestien een proces-verbaal kregen. De politiezone verscherpt haar toezicht hierop en gaat dagelijks controles blijven uitvoeren.

Daarnaast is ook het naleven van het samenscholingsverbod één van de prioriteiten van de politie. Tijdens het voorbije weekend hebben ze 38 pv’s moeten opstellen hieromtrent. En ook dit zullen ze blijven controleren, zeker in de komende dagen waarin het mooi weer zal blijven.

In het Hallerbos zullen ze daarom specifieke controles houden. Ze verwachten meer bezoekers door de zon en het uitkomen van de hyacinten. Hierbij is het noodzakelijk voor hen dat bezoekers op anderhalve meter van elkaar moeten blijven.

Overtredingen

De waarschuwingsperiode is voorbij en dus zullen overtreders ook gesanctioneerd worden. Daarvoor werkt het parket een sanctioneringsprocedure uit. Personen die de coronamaatregelen overtreden krijgen een minnelijke schikking van 250 euro, voor rechtspersonen zal dit 750 zijn. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels, wordt de persoon gedagvaard.

Bij het bewust spuwen, niezen of hoesten naar een andere persoon zal er een strengere minnelijke schikking worden voorgesteld of zal die persoon meteen gedagvaard worden.

Ook de burgers kunnen zelf inbreuken op het samenscholingsverbod aangeven op het nummer 02/363.93.00 of op het noodnummer 101. Deze blijven daarnaast ook open wanneer inwoners iets verdachts opmerken.

De maatregelen hebben daarnaast wel geleid in een daling in de diefstallen in gebouwen, met 32,6%. Ook de fietsdiefstallen verminderden met 42,9%, de drugsdelicten met -64% en de verkeersongevallen met 69,8%.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?