434.930 euro voor uitwisseling kennis tussen Noord en Zuid

ITTERBEEK / LENNIK - De provincie Vlaams-Brabant geeft 434.930 euro aan 25 projecten die echte Noord-Zuid-uitwisseling stimuleren. Zo krijgen onder andere Memisa uit Itterbeek en Rainbow4kids uit Lennik geld.

"We stimuleren echte Noord-Zuiduitwisseling", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid. "25 Vlaams-Brabantse NGO’s en 4de pijlerinitiatieven die een project uitwerken met een partner in het Zuiden, krijgen samen zo’n 434.930 euro. Deze projecten bevorderen allen de internationale samenwerking tussen een Vlaams-Brabantse organisatie en een organisatie elders in de wereld. Ze zijn gebaseerd op internationale solidariteit en participatie van de betrokkenen."

De projecten moeten ook op een directe manier zorgen voor een lotsverbetering in het Zuiden én relevant zijn voor Vlaams-Brabant.

Onder andere de volgende projecten werden goedgekeurd:

MEMISA uit Itterbeek : Steunverlening gezondheidsprogramma India : 20.000,00 euro

Rainbow4kids uit Lennik : Polytechnische opleiding informatica : 18.575,30 euro


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?